fbpx
[metaslider id=81]hello
hello2

Hösten 2012 startades Svenska med baby som en verksamhetsgrenen inom föreningen Internationella Bekantskaper, och idén hittade snabbt en grogrund i Stockholmsområdet. Enträget arbete belönades med finansiellt stöd, vilket tillät snabb utveckling: antalet grupper, deltagare, volontärer och samarbetspartner växte och med dem behovet av anställda som drev och utvecklade verksamheten. I dag bedriver Svenska med baby verksamhet på 27 platser runt om i Sverige och engagerar ett hundratal volontärer årligen med sex personer som arbetar på kansliet. En framgång värd att fira!

De första årens synergier mellan verksamheterna finns inte kvar och därför har vi gemensamt beslutat att Svenska med baby ska bli en egen organisation vid årsskiftet 2017/18.
– Utan det goda samarbete och stöd som Svenska med baby har fått av IB under årens lopp hade vi inte utvecklats till den välfungerande verksamhet som vi är i dag. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla på IB, säger Svenska med babys kansli.

Vi kommer under året att arbeta för att säkra en stabil övergång till den nya organisationen.

 

Svenska med baby

Internationella bekantskaper

Under hösten har vi haft över 5000 besök av barn och vuxna, vilket ger över 25 000 besök totalt sedan starten 2012.

Ju längre jag arbetar med Svenska med baby, desto mer övertygad blir jag om att nyckeln till att bryta segregation och utanförskap är ömsesidiga mötena mellan människor. Nya svenskar som deltar i Svenska med baby berättar ofta hur viktigt det är för dem att lära känna etablerade svenskar som öppnar dörren för dem till den svenska gemenskapen.

Personer som är genuint intresserade av dem och deras erfarenheter. Personer som de inte har en beroendeställning till. Etablerade svenskar beskriver å andra sidan att de har fått en bättre förståelse för hur det är att komma till Sverige, hur segregerat vi lever och att de har lärt känna personer som de aldrig skulle ha träffat om de inte deltagit i Svenska med baby.

Genom att inkludera och stärka nya svenska föräldrar minskar vi också risken att deras barn ärver ett utanförskap som de kan ha med sig stora delar av livet.

Vi är alla människor med unika historier, som bär på drömmar, förväntningar, sorg och glädje. Ditt engagemang gör det möjligt för alla barn och vuxna i vår verksamhet att dela sina liv och förhoppningsvis komma ett steg närmare att förverkliga sina drömmar och potential. Tack!

Med det önskar jag er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Foto Anna Hållams

Varma hälsningar
Caroline von Uexküll
verksamhetschef

Efter knappt ett år som föräldraledig har jag börjat min nya tjänst som verksamhetschef i vår fantastiska

organisation. Det känns som om det var igår som jag tillsammans med mitt första barn

satt på golvet i Alby bibliotek och var nervös inför att leda min första Svenska med baby grupp. Det

är mer än två år sedan, och mycket har hänt sedan dess. Både i mitt liv, i Sverige och i världen.

Aldrig har så många människor varit på flykt och många har kommit till Sverige för att starta ett nytt

liv. Samtidigt ser vi att segregationen ökar i Sverige och att det finns få naturliga mötesplatser för

människor med olika bakgrund och som bor i olika bostadsområden.

 

Det är säkert en del i förklaringen till att Svenska med baby har varit så framgångsrikt och vuxit så

snabbt. Sedan vi startade vår första grupp, hösten 2012, så har vi haft 20 000 besök och vi finns

idag i 18 kommuner och på 27 platser. Från Umeå i norr till Eslöv i söder. Och det finns ett stort

intresse att starta fler grupper.

 

För att backa bandet ca tre år i tiden, till min första föräldraledighet då jag gick jag runt i mitt

bostadsområde, på Gärdet, och var frustrerad över att det var så homogent. Hur skulle jag kunna

visa min son att Sverige är så mycket mer än personer som har samma bakgrund som vi. Det var då

jag fann Svenska med baby och det var kärlek vid första ögonkastet. Äntligen en plats där jag fick

träffa personer med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. Min, ibland lite ensamma och inrutade,

föräldraledighet fick en helt ny mening. När Anna Libietis, som har byggt upp Svenska med baby,

lyckades få in finansiering för att ha en till anställd var det en självklarhet att söka. Nu har jag fått

förtroendet att, tillsammans med ett grymt team, driva organisationen vidare. Ett stort tack till Anna

Libietis som har lagt en så fin grund och gett mig den här möjligheten.

 

Svenska med baby fyller snart fyra år och under den här tiden har vi byggt upp en verksamhet som

håller hög kvalité och med många nöjda deltagare. 98% säger att de skulle rekommendera Svenska

med baby till andra.

 

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att hålla en hög kvalité och går nu in i ett intensivt arbete med

att skapa nya, långsiktiga samarbeten, framförallt inom offentlig sektor. Om du har tips på

samarbeten hör gärna av dig till oss!

Tack för ert engagemang! Ni gör skillnad!

 
Caroline von Uexküll, verksamhetschef  Varma hälsningar,

  Caroline von Uexküll,

  Verksamhetschef

 

 

Jul 10

Glad sommar!

by Linnea Werlid in Uncategorized 0 comments 2192

Ännu en intensiv, rolig och händelserik termin är till ända och det har blivit dags att summera och reflektera, men även blicka framåt. Den här våren kan sammanfattas med två ord – medvind och metod.

 

Det finns ett fortsatt högt tryck från potentiella medarrangörer att komma igång med fler grupper runt om i landet och bara under den här terminen har vi gått från 17 öppna föräldragrupper i 11 kommuner till 27 grupper i 18 kommuner. Vi har startat verksamhet i Norrköping, Hudiksvall, Västerås, Lidköping, Orminge (Nacka), Hässelby (Stockholm), Kållered (Mölndal), Eslöv och Jordbro (Haninge), varav alla utom gruppen i Kållered fortsätter till hösten.

 

Under våren har vi haft över 6 000 besök av vuxna och barn, vilket ger över 20 000 besök totalt sedan starten för drygt tre år sedan. Fördelningen mellan nya och etablerade svenskar har varit 60/40 enligt den senaste deltagarenkäten. Siffror som vi verkligen är stolta och glada över!

 

Det som också värmer är alla fina ord och samtal med partner, medarrangörer, gruppledare och deltagare som vi har haft under terminen. Så här säger exempelvis vår medarrangör i Norrköping:

 

…För oss som är vana vid att själva planera, administrera och genomföra all vår verksamhet har det känts fantastiskt lyxigt att få utbildning, material, fikapeng, stöd och uppföljning av Svenska med baby-organisationen, och att frivilliga gruppledare har planerat och lett träffarna på ett kanonbra sätt.
Vårt bibliotek har väldigt många besökare som är nya i Sverige och vi har ett språkcafé som är fullt till sista stolen vid varje träff. Svenska med baby fyllde därför ett hål i vår verksamhet, och vi är stolta att ha med det i vårt program och kunna erbjuda det som aktivitet till våra besökare. Man kan säga att för oss är Svenska med baby verkligen win-win.

 

Utifrån vår senaste gruppledarenkät kan vi också konstatera att 100 % av våra gruppledare helt eller delvis upplever uppdraget som gruppledare intressant, utmanande och meningsfullt och 96 % skulle rekommendera andra att bli gruppledare. En gruppledare skriver att:

 

Det är det mest stimulerande man kan göra på sin föräldraledighet. Man får nya vänner från hela världen samtidigt som man känner att man bidrar till samhället. Man är med och försöker skapa ett bättre samhälle för sitt barn att växa upp i.

 

Vi får också fler och fler nya svenskar som vill vara med och leda, under terminen har 33 % av våra gruppledare varit födda utanför Sverige. Vi är dock fortfarande väldigt beroende av den muntliga spridningen, hela 63 % av gruppledarna har antingen först varit deltagare eller hört om Svenska med baby via en vän/bekant/kollega.

 

Något som har påverkat kansliet under våren är att Anna Jansson Libietis har valt att lämna rollen som verksamhetschef. Hon har själv sammanfattat sina tankar i det här inlägget och vi som har haft förmånen att arbeta med Anna kan bara instämma. I höst tar Caroline von Uexküll över som ny verksamhetschef och tillsammans med nuvarande personal plus flera nyanställningar inom både kommunikation och verksamhetsutveckling står dock kansliet fortsatt starkt rustat för att både ta tillvara på medvind och utmaningar.

 

För med så många nya grupper och fler och fler deltagare, gruppledare och medarrangörer ställs det också högre krav på kansliet. Det är ett ständigt pågående arbete att metodiskt se över hur vi organiserar samordning och stöd på ett tidseffektivt, skalbart och långsiktigt hållbart sätt och vi tittar också på hur vi kan arbeta med själva metodiken i våra grupper. Vad krävs för att vi ska skapa fler meningsfulla möten? Vilka moment är mest uppskattade? Hur gör vi för att alla deltagare ska känna sig inkluderade? Hur underlättar för personer som vill träna svenska men inte är vana att ta för sig och synas och höras i en grupp?

 

Listan kan som sagt göras lång och därför känns det tryggt att metodutveckling kommer vara ett stort fokusområde framöver. Redan under hösten är vår förhoppning att vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller informationsspridning till potentiella medarrangörer och gruppledare i form av nya info-moduler och parallellt med detta pågår en översyn av stödet till grupperna och ett strategiarbete gällande vår kommunikation.

 

Det här har också fått till följd att vi har valt att avsluta några grupper där vi inte har lyckats skapa de förutsättningar som vi tror krävs för att verksamheten ska bli framgångsrik. I vissa fall har vi inte hittat en fungerande ansvarsfördelning mellan medarrangör, gruppledare och kansli, i andra har det rört sig om att vi trots gemensamma ansträngningar inte har lyckats nå ut till målgruppen och få ett bra deltagarantal eller mix av deltagare. Det är alltid tråkigt att behöva avsluta, men vi är övertygade om att kvaliteten i verksamheten är viktigare än antalet grupper.

 

För min egen del tar resan slut här, efter sommaren går jag vidare till nya utmaningar men Svenska med baby kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Framför allt är det mötena med alla nya människor, stora som små, som jag tar med mig från den här tiden. Jag är övertygad om att vi tillsammans bidrar till att skapa en tryggare och varmare värld för barn att växa upp i, både i dag och för kommande generationer.

 

Tack för den här tiden och glad sommar!

Mette Brolinson

Maj 24

TACK för mig!

by Linnea Werlid in Uncategorized 1 comments 3699

Efter överväldigande, utmanande, utvecklade, stressiga och alldeles alldeles underbara år har jag bestämt mig för att sluta som verksamhetschef för Svenska med baby. Det är med vemod, men framförallt med stolthet och stor tillförsikt om att vår fina verksamhet kommer att leva och utvecklas under en lång tid framöver.

När min lilla My föddes i februari 2013 hade jag alla förutsättningar för att bli den typiska lattemorsan. Istället spenderade jag en stor del av min föräldraledighet med Svenska med baby i Stockholms miljonprogramsområden; i delar av Stockholm jag tidigare aldrig vistats i och med människor jag aldrig tidigare mött, trots det korta avståndet. Bara några tunnelbanestationer bort.

Tre år har gått sedan drömmen om att skapa en långsiktig och skalbar verksamhet började ta form. Resan har varit långt ifrån spikrak, men idag är jag enormt tacksam och stolt över vad vi tillsammans åstadkommit. Svenska med baby finns idag med 27 grupper i 18 kommuner, har haft över 17 000 besök av föräldrar och barn med ursprung i mer än 70 länder och från långt fler bostadsområden.

Jag upprepar vad våra deltagare i höstas svarade i en enkät:

  • 97 % skulle rekommendera Svenska med baby till andra.
  • 94 % av deltagarna som inte är födda i Sverige och som anser sig behöva träna svenska, anser sig ha fått möjlighet till det.
  • 85 % känner att de bidrar till ett mer öppet Sverige
  • 82 % av de som har deltagit mer än en gång anser att de har lärt känna nya personer.

Ett stort och varmt TACK till alla föräldrar och underbara barn som varit och är med och gör Svenska med baby möjligt! I mötet med er, människor från många områden, med skilda livssituationer, livshistorier, kulturer och språk, har jag skrattat, gråtit, pratat, frågat, lyssnat, sjungit, lekt och berikats. Alla engagerade gruppledare, enastående medarrangörer och medarbetare på kansliet – ni har gjort och gör ett fantastiskt arbete! Karin Bruce och Ylva Strander, utan er skulle Svenska med baby inte funnits. Tack för att ni tog initiativet under era respektive föräldraledigheter!

Vår huvudman Internationella Bekantskaper och alla partners (Arvsfonden, Axfoundation, Stockholms stad, Botkyrka och Nacka kommun, Kronprinsessparets stiftelse, Sparbanksstiftelsen Första, Jusek, Idéer för livet, CSES m.fl.) har bidragit med finansiering, samarbete och/eller mycket klokhet. Utan ert stöd hade Svenska med baby inte varit möjligt! Tack!

Det har varit en ynnest att, tillsammans med er alla, få driva och utveckla Svenska med baby. Fortsätt engagera er, mötas, prata, lyssna, samarbeta, skratta, sjunga, fika, leka…

Den 1 september tar Caroline von Uexküll, tidigare verksamhetsutvecklare på Svenska med baby och just nu föräldraledig, över rollen som verksamhetschef. Det kommer hon göra med stort engagemang och en stor portion klokhet, för att tillsammans med er alla bygga vidare på det vi hittills skapat!

Många varma hälsningar!

Anna Libietis

Caroline och Anna

Caroline och Anna

Med en enkel struktur o en kravlös öppenhet bjuder Svenska med Baby in till en samverkan som bara faller på plats.
Plötsligt känns det så enkelt att bara sitta så golvet tillsammans, mammor o papporna som har kommit resande med sina barn från centrala Göteborg tillsammans med våra familjer här på Mammaforum i Bergsjön. Som en längtan som blir tillfredsställd för alla. Barnen blir mittpunkten i cirkeln och en naturlig utgångspunkt för spontana enkla samtal.
Det universella att vara förälder enar och det enkla gör cirkeln så inbjudande. Det är lätt, kul o det känns som om det är ovärderligt för alla, som om denna lilla cirkel
(dock oftast överfylld) ger hopp i ett mycket större värdsligt perspektiv.

Maria Hogenäs
Verksamhetsledare Doula&kulturtolk Födelsehuset
Maria

Jag har bott i Sverige i 12 år och trivs väldigt bra. Under åren har jag lärt känna många underbara människor. Men jag minns en tid då det inte alltid var så lätt.

Anledningen till att jag flyttade till Sverige var positiv: jag var kär. Men att bryta upp och flytta till ett nytt land – utan att ha tillgång till vare sig jobbkollegor eller klasskamrater – gjorde att jag saknade en naturlig mötesplats där jag kunde hitta nya vänner. Jag hade dessutom flyttat långt ifrån min stora och underbara familj och kände mig isolerad i mitt nya land.

Jag hade dock tur – min man var svensk. Men det gjorde också att vårt sociala nätverk i första hand utgick ifrån hans vänner. Jag upplevde att det var svårt att hitta egna vänner. De sociala sammanhang jag blev bjuden till var mycket mer formella än vad jag var van vid sen tidigare – ofta med inbjudan, bordsplacering och sånghäften. Jag saknade ett något mindre formellt sätt att umgås och träffa nya människor.

Svenska med baby-träffarna är precis ett sådant socialt sammanhang, där jag har haft möjlighet att umgås med massor av nya – öppna, ödmjuka och nyfikna – människor. Det har blivit en berikande upplevelse i mitt och mina barns liv som jag alltid kommer bära med mig!

Amy, -tidigare gruppledare för Svenska med baby i Farsta

 

 

Mar 31

Det går bra nu!

by Linnea Werlid in Uncategorized 0 comments 2490

Halvvägs in i terminen är våra grupper i full gång och på kansliet jobbar vi vidare med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Vi är otroligt glada över det stora engagemang som finns ute i våra grupper och därför tänkte vi passa på att lyfta några siffror från höstens deltagarenkät som gör oss lite extra stolta.

97% av våra deltagare skulle rekommendera Svenska med baby till andra. (Kan inte låta bli att göra ett litet tankeexperiment här. I snitt har vi över 150 vuxna besökare per vecka på våra veckoträffar. Om alla dessa tipsade två vänner var om att börja på Svenska med baby och dessa i sin tur tipsade ytterligare två personer så skulle vi få över 1 000 besökare i veckan)!

94% av deltagarna som inte är födda i Sverige och som anser sig behöva det, tycker att de har fått möjlighet att träna svenska på våra träffar.

85% känner att de bidrar till ett mer öppet Sverige genom att delta i Svenska med baby och 75% av deltagarna anser att de har lärt sig något nytt om andra kulturer än sin egen.

Sist men inte minst är vi väldigt glada över att 82% av de som har varit på Svenska med baby mer än en gång anser att de ha lärt känna nya personer. Hurra!

Totalt är vi uppe i över 15 000 besök och våra deltagare har ursprung i över 70 olika länder. Vi bedriver nu verksamhet i 18 kommuner och fler är på gång. Så glöm inte att följa oss på Facebook för de senaste nyheterna, men framför allt – fortsätt att engagera er; som deltagare, gruppledare, medarrangör eller partner – utan er skulle vi inte kunna göra det här!

tulip-271352__180

-”Min pappa bestämde när jag var 9 år att jag inte fick fortsätta i skolan. Min dröm är att kunna läsa böcker. Tjocka böcker.”, berättar en av de besökande mammorna på Svenska med baby på öppna förskolan i Rågsved för en föräldraledig pappa som i vanliga fall studerar till jurist. Att förutsättningarna under uppväxten varit väsensskilda är uppenbart. Temat den här gången är Utbildning, jobb och framtidsdrömmar. Blandningen av mammor och pappor från olika delar av Stockholm och världen berikar. Det märks. Vi börjar nästan alltid tisdagsträffarna med att våra engagerade gruppledare hälsar välkomna, en presentationsrunda och information om dagens tema. Sedan blir det oftast små bikupor där föräldrarna får stödfrågor nedskrivna på ett papper. Pratet och diskussionerna är livliga och nyfikenheten stor. Ofta får vi som är medarrangörer och jobbar på öppna förskolan går runt och ”fösa” in gänget till köket så att de tar för sig av fikat. Runt fikaborden fortsätter berättelserna, de intresserat vetgiriga frågorna och skrattet blandat med matandet av barn, blöjbyten och ammande. Det är knappt att vi hinner med sångstunden innan det är dags att avrunda.

Öppna förskolan har även förmånen att ha ett samarbete under de flesta av våra öppna lördagar, som vi har en gång per månad. Då öppnar vi upp i tre timmar även för familjer med äldre barn som vill träffas. Vi dukar upp pyssel för de större och ofta sitter familjerna blandat med sina barn och skapar tillsammans. På varje Svenska med baby-lördag finns det ett tema som delas ut på små lappar när besökarna kommer, sedan är det bara att leta upp någon man inte känner och börja prata. Alla som kommer vill ha kontakt, så att hitta någon att prata och fika med, är inte svårt. Blir det lite blygsamt finns alltid gruppledarna och vi från öppna förskolan där för att hjälpa till att bryta isen. Sångstunden utökas med sånger som även passar äldre barn och ibland får vi besök av till exempel en liten teater. Många familjer stannar alla de tre timmarna och ibland får vi med hjälp av gruppledarna att smått putta ut dem ur lokalen. Vi märker att det finns ett stort behov av mötesplatser för barnfamiljer, och vi är så glada över att vi tillsammans med våra fantastiska gruppledare och Svenska med baby kunna erbjuda det.

Öppna förskolan i Rågsved är nu inne på sin fjärde termin av samarbete med Svenska med baby. Varje termin är ny och spännande. Hur blir de nya gruppledarna som vi har ”raggat”? Vilka kommer? Varifrån? Hur blir gruppdynamiken? Och varje termin fylls vi av nya bekantskaper, nya berättelser och häftiga möten. Olika gäster bjuds in, tips om aktiviteter sprids mellan deltagarna och ibland uppstår ny vänskap med träffar utanför ramen av Svenska med baby. Det är då som vi medarrangörer blir glada i hela kroppen och tänker ”YES! Vi lyckades!”.

Titta gärna in hos oss hälsar
Birgitta Andersson och Mia Stavling
Öppna förskolan i Rågsved, Stockholm

Rågsved feb

I januari 2015 startade Svenska med baby på Sätra bibliotek i Gävle, som första ställe utanför Stockholm. Biblioteket har sedan dess varit navet i verksamheten. Men vi startade upp på initiativ av Sureka som just då var föräldraledig och som drog igång det hela tillsammans med oss. Nu är vi inne på den tredje omgången gruppledare och vår verksamhet har hittat en bra form där vi stadigt når nya deltagare.

Inför varje termin har vi kommit överens med respektive gruppledare ungefär vad träffarna ska ha för innehåll samt vem som står för den i viktiga detaljen fika. Då och då håller vi på biblioteket i träffarna – då pratar vi främst om flerspråkighet eller om läsning för och med små barn vilket bjudit föräldrarna på en del aha-upplevelser. Tänk att små bebisar kan vara så intresserade av böcker!

Andra träffar har handlat om t ex sömn och hälsa, om att vara syskon, om vad man kan hitta på i Gävle med små barn, om positiva saker i olika stadsdelar. Och så har det sjungits mycket. Ibland har vi haft någon inbjuden gäst – så har vi fått lära oss mera om hur man kan tänka klimatsmart när man har barn, om säkerhet i småbarnsmiljö och så har vi sjungit tillsammans med Gunni. Men huvudsaken är samtalet mellan deltagarna, att de får mötas på den nivå där de befinner sig.

Eftersom vi gärna vill träffa även andra generationer har vi till ett par tillfällen bjudit in seniorer vilket resulterat i att vi gästats av en mormor och en äldre granne till en av deltagarna. Inför julen myste vi tillsammans med de äldre på ett trygghetsboende mitt emot biblioteket. Vi bakade pepparkakor, sjöng julsånger och fikade ihop. Det blev ett kärt möte för både stora och små och vi ser fram emot att fira in påsken tillsammans i år.

Till träffarna kommer besökare från flera olika stadsdelar men också från olika hörn av världen. Sätra bibliotek har genom Svenska med baby växt och utvecklats som mötesplats. Här skapas vänskapsband – kanske för livet.

Hälsningar,
Sara Hagström Andersson, Claes Wallgren & Bakhtiar Rahim
Sätra bibliotek

Julbesök på trygghetsboendet

Gruppträff

Möte