fbpx
Jul 10

Glad sommar!

by Linnea Werlid in Uncategorized 0 comments 2193

Ännu en intensiv, rolig och händelserik termin är till ända och det har blivit dags att summera och reflektera, men även blicka framåt. Den här våren kan sammanfattas med två ord – medvind och metod.

 

Det finns ett fortsatt högt tryck från potentiella medarrangörer att komma igång med fler grupper runt om i landet och bara under den här terminen har vi gått från 17 öppna föräldragrupper i 11 kommuner till 27 grupper i 18 kommuner. Vi har startat verksamhet i Norrköping, Hudiksvall, Västerås, Lidköping, Orminge (Nacka), Hässelby (Stockholm), Kållered (Mölndal), Eslöv och Jordbro (Haninge), varav alla utom gruppen i Kållered fortsätter till hösten.

 

Under våren har vi haft över 6 000 besök av vuxna och barn, vilket ger över 20 000 besök totalt sedan starten för drygt tre år sedan. Fördelningen mellan nya och etablerade svenskar har varit 60/40 enligt den senaste deltagarenkäten. Siffror som vi verkligen är stolta och glada över!

 

Det som också värmer är alla fina ord och samtal med partner, medarrangörer, gruppledare och deltagare som vi har haft under terminen. Så här säger exempelvis vår medarrangör i Norrköping:

 

…För oss som är vana vid att själva planera, administrera och genomföra all vår verksamhet har det känts fantastiskt lyxigt att få utbildning, material, fikapeng, stöd och uppföljning av Svenska med baby-organisationen, och att frivilliga gruppledare har planerat och lett träffarna på ett kanonbra sätt.
Vårt bibliotek har väldigt många besökare som är nya i Sverige och vi har ett språkcafé som är fullt till sista stolen vid varje träff. Svenska med baby fyllde därför ett hål i vår verksamhet, och vi är stolta att ha med det i vårt program och kunna erbjuda det som aktivitet till våra besökare. Man kan säga att för oss är Svenska med baby verkligen win-win.

 

Utifrån vår senaste gruppledarenkät kan vi också konstatera att 100 % av våra gruppledare helt eller delvis upplever uppdraget som gruppledare intressant, utmanande och meningsfullt och 96 % skulle rekommendera andra att bli gruppledare. En gruppledare skriver att:

 

Det är det mest stimulerande man kan göra på sin föräldraledighet. Man får nya vänner från hela världen samtidigt som man känner att man bidrar till samhället. Man är med och försöker skapa ett bättre samhälle för sitt barn att växa upp i.

 

Vi får också fler och fler nya svenskar som vill vara med och leda, under terminen har 33 % av våra gruppledare varit födda utanför Sverige. Vi är dock fortfarande väldigt beroende av den muntliga spridningen, hela 63 % av gruppledarna har antingen först varit deltagare eller hört om Svenska med baby via en vän/bekant/kollega.

 

Något som har påverkat kansliet under våren är att Anna Jansson Libietis har valt att lämna rollen som verksamhetschef. Hon har själv sammanfattat sina tankar i det här inlägget och vi som har haft förmånen att arbeta med Anna kan bara instämma. I höst tar Caroline von Uexküll över som ny verksamhetschef och tillsammans med nuvarande personal plus flera nyanställningar inom både kommunikation och verksamhetsutveckling står dock kansliet fortsatt starkt rustat för att både ta tillvara på medvind och utmaningar.

 

För med så många nya grupper och fler och fler deltagare, gruppledare och medarrangörer ställs det också högre krav på kansliet. Det är ett ständigt pågående arbete att metodiskt se över hur vi organiserar samordning och stöd på ett tidseffektivt, skalbart och långsiktigt hållbart sätt och vi tittar också på hur vi kan arbeta med själva metodiken i våra grupper. Vad krävs för att vi ska skapa fler meningsfulla möten? Vilka moment är mest uppskattade? Hur gör vi för att alla deltagare ska känna sig inkluderade? Hur underlättar för personer som vill träna svenska men inte är vana att ta för sig och synas och höras i en grupp?

 

Listan kan som sagt göras lång och därför känns det tryggt att metodutveckling kommer vara ett stort fokusområde framöver. Redan under hösten är vår förhoppning att vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller informationsspridning till potentiella medarrangörer och gruppledare i form av nya info-moduler och parallellt med detta pågår en översyn av stödet till grupperna och ett strategiarbete gällande vår kommunikation.

 

Det här har också fått till följd att vi har valt att avsluta några grupper där vi inte har lyckats skapa de förutsättningar som vi tror krävs för att verksamheten ska bli framgångsrik. I vissa fall har vi inte hittat en fungerande ansvarsfördelning mellan medarrangör, gruppledare och kansli, i andra har det rört sig om att vi trots gemensamma ansträngningar inte har lyckats nå ut till målgruppen och få ett bra deltagarantal eller mix av deltagare. Det är alltid tråkigt att behöva avsluta, men vi är övertygade om att kvaliteten i verksamheten är viktigare än antalet grupper.

 

För min egen del tar resan slut här, efter sommaren går jag vidare till nya utmaningar men Svenska med baby kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Framför allt är det mötena med alla nya människor, stora som små, som jag tar med mig från den här tiden. Jag är övertygad om att vi tillsammans bidrar till att skapa en tryggare och varmare värld för barn att växa upp i, både i dag och för kommande generationer.

 

Tack för den här tiden och glad sommar!

Mette Brolinson

Sorry, the comment form is closed at this time.