fbpx
Feb 17

Svenska med baby bli en egen organisation

by Linnea Werlid in Uncategorized 0 comments 1445

Hösten 2012 startades Svenska med baby som en verksamhetsgrenen inom föreningen Internationella Bekantskaper, och idén hittade snabbt en grogrund i Stockholmsområdet. Enträget arbete belönades med finansiellt stöd, vilket tillät snabb utveckling: antalet grupper, deltagare, volontärer och samarbetspartner växte och med dem behovet av anställda som drev och utvecklade verksamheten. I dag bedriver Svenska med baby verksamhet på 27 platser runt om i Sverige och engagerar ett hundratal volontärer årligen med sex personer som arbetar på kansliet. En framgång värd att fira!

De första årens synergier mellan verksamheterna finns inte kvar och därför har vi gemensamt beslutat att Svenska med baby ska bli en egen organisation vid årsskiftet 2017/18.
– Utan det goda samarbete och stöd som Svenska med baby har fått av IB under årens lopp hade vi inte utvecklats till den välfungerande verksamhet som vi är i dag. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla på IB, säger Svenska med babys kansli.

Vi kommer under året att arbeta för att säkra en stabil övergång till den nya organisationen.

 

Svenska med baby

Internationella bekantskaper

Sorry, the comment form is closed at this time.