Välkommen till Svenska med baby!

Tack för att du är medlem i Svenska med baby och stöder vårt viktiga arbete för ett öppnare och tryggare Sverige för alla.  

Svenska med baby vill att alla barn ska växa upp i en omgivning formad av trygghet och omtanke, där föräldrar och familjer är inkluderade i ett öppet och jämlikt samhälle.

Medlemskapet är gratis. Du förbinder dig inte till något, utan kan när som helst avsluta ditt medlemskap om du så önskar. Som medlem har du möjlighet att vara med och stärka verksamheten och har rösträtt vid årsmötet. Hur engagerad du till vara bestämmer du själv. Du får även vårt nyhetsbrev och våra nyhetsutskick med det senaste från Svenska med baby.

När människor lever uppdelade begränsas förståelsen för varandras livsvillkor och levnadsförhållanden. Risken ökar att fördomar och främlingskap etableras. Det vill vi på Svenska med baby motverka.

Genom öppna föräldragrupper, familjedagar och andra aktiviteter med barn gör vi det möjligt för familjer med olika bakgrund och från olika bostadsområden att mötas. Vi utbyter erfarenheter, stöttar varandra och för den som vill och behöver, träna svenska.

Tillsammans skapar vi ett mer sammanhållet Sverige!

Varma hälsningar!

Christina Hagner
Ordförande på Svenska med baby

”Barnen är vår gemensamma nämnare.

Kärleken till dem går att förstå på alla språk.”

Translate »

Pin It on Pinterest