Träffar för ukrainska familjer

Kriget och den humanitära katastrofen i Ukraina har tvingat miljoner människor på flykt. Barns rätt att vara barn, alla människors rätt till skydd och ett bra mottagande är avgörande.

Med stöd av Europeiska socialfonden driver Svenska med baby projektet CARE – Till arbete med familj som riktar sig till kvinnor och män från Ukraina (under massflyktsdirektivet), med särskilt fokus på ukrainska kvinnor med barn. Genom att erbjuda arbets- och hälsofrämjande insatser ska vi stötta deltagare på deras väg mot anställning, egen försörjning, social inkludering och bättre välmående. Alla våra aktiviteter är barnanpassade för att säkerhetsställa att föräldrar med (små) barn ska kunna delta på ett positivt och tryggt sätt.

Vår verksamhet finns på flera orter runt om i Stockholmsområdet. Alla våra aktiviteter är gratis.

Vi söker ständigt nya samarbeten för att kunna möta målgruppens behov. Tveka inte att kontakta oss om ditt företag eller organisation vill bidra eller samverka för insatser för barn och vuxna på flykt från Ukraina.

Olga Biesha, samordnare på Svenska med baby, som själv kommit till Sverige som flykting från Ukraina och Liza Eriksson, också samordnare på Svenska med baby, med bakgrund från Ukraina, kan kontaktas på ukrainska och svenska för att berätta mer om vår verksamhet och var närmsta aktivitet finns.

Liza Eriksson

Samordnare

liza@svenskamedbaby.se
073 985 77 70

 

Kontakta oss via Telegram

Olga Biesha

Samordnare för Ukrainska träffar

olga@svenskamedbaby.se

070 024 76 04

Tetiana Kozoriz

Ukrainsktalande samordnare, Care

Våra aktiviteter

Det är värdefullt för mig att få arbeta med att hjälpa andra småbarnsföräldrar

Liza Eriksson är samordnare på Svenska med baby och hon kommer från Ukraina och har bott i Sverige i 5 år. Hon är utbildad jurist och har en magisterexamen i bioteknik. I Ukraina arbetade jag som jurist med migrationsfrågor.

“Jag är själv nyanländ småbarnsförälder och förstår vilket viktigt jobb Svenska med baby gör. Jag är glad över att få arbeta med att hjälpa andra småbarnsföräldrar som befinner sig i samma situation som jag gjorde för några år sen. När jag var föräldraledig och min dotter var 6 månader så tipsade min kompis mig om Svenska med baby. Hon visste att jag var hemma med mitt barn och att jag ville träna svenska och träffa andra”.

svenska med baby logga

Pin It on Pinterest