Våra Aktiviteter

Öppna föräldrargrupper

Kärnan i Svenska med babys verksamhet är våra öppna föräldragrupper som riktar sig till föräldrar och barn (ca 0-2 år) från olika kulturer och bakgrunder.

De öppna föräldragrupperna arrangeras framförallt i områden där många nya svenskar bor och deltagarna är föräldrar och barn (ca 0-2 år) som antingen är nya eller etablerade svenskar från olika bostadsområden. Deltagarna får möjlighet att lära av varandras bakgrunder och erfarenheter och det ömsesidiga utbytet ligger till grund för att deltagarna ska mötas på lika villkor. Träffarna byggs kring olika teman och samtal och aktiviteterna anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Sång och lek för de små är vanliga inslag, liksom joller, matning och blöjbyten.

Grupperna samarbetar nära med medarrangörer som står för lokal och mycket av det praktiska kring träffarna. Träffarna leds av ideella gruppledare vilka ansvarar för att planera innehåll och leda träffarna. Deltagarna leker och sjunger med barnen, erfarenheter utbyts och samtal förs om ämnen såsom föräldraskapets utmaningar, barns utveckling, mat, relationer, hälsa, utbildning och arbete. Andra teman kan handla om hur det är att leva i olika områden och vad man kan lära av varandra.

Grupperna knyter ibland innehållet till medarrangörens områden och ibland bjuder de in externa gäster, såsom BVC-personal eller kommunens förskole-samordnare för att informera om en fråga eller bjuda in till andra aktiviteter.

Det är gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Tid och plats för alla grupper hittar du här. Följ oss gärna på Facebook och instagram @svenskamedbaby, för information om vad som är på gång just nu.

 

Aktiviteter med baby

Vår gemensamma aktivitet ”Aktivitet med baby” arrangera några gånger varje termin och riktar sig till alla våra gruppdeltagare. Det kan handla om alltifrån utflykter, studiebesök, teaterbesök till spännande områdesvandringar. Vid dessa event sker en särskild inbjudan. För mer info följ oss på Facebook.

Familjelördagar

Familjelördagarna anordnas åtta gånger per termin med syfte att erbjuda en mötesplats för de deltagare som inte har möjlighet att vara med under veckoträffarna. Precis som veckoträffarna är familjelördagarna gratis och man behöver inte anmäla sig i förväg. Hela familjen är välkommen och för deltagare som tidigare varit aktiva i en öppen föräldragrupp är detta en bra möjlighet att fortsätta vara engagerad även efter föräldraledigheten. Familjelördag är även en möjlighet för barnen att göra samma resa som sina föräldrar
- kanske hittar någon en ny vän med en annan bakgrund än den egna.

Tid och plats för våra Familjedagar hittar du här.

Följ oss gärna på Facebook för information om vad som är på gång just nu.

Translate »

Pin It on Pinterest