Våra Aktiviteter

Öppna föräldrargrupper

Kärnan i Svenska med babys verksamhet är våra öppna föräldragrupper som riktar sig till föräldrar och barn (cirka 0 – 2 år) med olika bakgrund och från olika bostadsområden.

De öppna föräldragrupperna arrangeras framförallt i områden där många nya i Sverige bor och deltagarna är föräldralediga och barn (cirka 0 – 2 år) som antingen är nya eller etablerade i Sverige. Deltagarna får möjlighet att lära av varandras bakgrunder och erfarenheter och det ömsesidiga utbytet ligger till grund för att deltagarna ska mötas på lika villkor. Träffarna byggs kring olika teman och samtal och aktiviteterna anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Sång och lek för de små är vanliga inslag, liksom joller, matning och blöjbyten.

Grupperna samarbetar nära med medarrangörer som står för lokal och mycket av det praktiska kring träffarna. Träffarna leds av ideella gruppledare vilka ansvarar för att planera innehåll och leda träffarna. Deltagarna leker och sjunger med barnen, erfarenheter utbyts och samtal förs om ämnen såsom föräldraskapets utmaningar, barns utveckling, mat, relationer, hälsa, utbildning och arbete. Andra teman kan handla om hur det är att leva i olika områden och vad man kan lära av varandra.

Grupperna knyter ibland innehållet till medarrangörens områden och ibland bjuder de in externa gäster, såsom BVC-personal eller kommunens förskole-samordnare för att informera om en fråga eller bjuda in till andra aktiviteter.

Det är gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Tid och plats för alla grupper hittar du här. Följ oss gärna på Facebook och instagram @svenskamedbaby, för information om vad som är på gång just nu.

 

DIGITAL FÖRÄLDRAGRUPP

Alla föräldrar och barn har inte möjlighet att träffas fysiskt under det rådande läget med spridning av covid-19, men det är viktigt att fortsätta mötas och motverka isolering, därför har vi även digitala föräldragrupper. På de digitala föräldraträffarna möts föräldralediga och barn för en kunskapshöjande träff med inbjuden gäst som håller en kort workshop/föreläsning på ämnet ”föräldrastöd”, med tid för diskussion och frågor. Det är gratis att delta och anmälan skickas via inbjudan som du hittar på Facebook.

Familjelördagar

Familjelördagarna arrangeras flera gånger per termin och är öppna för hela familjen med barn i alla åldrar. Varje träff kretsar kring ett tema och ofta bjuds det på underhållning i form av exempelvis teater eller dans. På träffarna möts familjer från olika delar av Stockholm där de tillsammans fikar, pysslar och har viktiga samtal med varandra. Möten över gränser öppnar upp för nya världar och ger föräldrarna – och därmed barnen från tidig ålder – ett brett kontaktnät och en ökad förståelse för olika levnadssätt. Med familjelördagarna vill vi bidra till ökad sammanhållning mellan personer boende i olika områden, med olika traditioner, språk och bakgrund. Det är gratis och ofta utan föranmälan.

Tid och plats för våra Familjedagar hittar du här.

Följ oss gärna på Facebook för information om vad som är på gång just nu.

Aktivitet med baby

Vår gemensamma aktivitet ”Aktivitet med baby” arrangeras några gånger varje termin och riktar sig till alla våra gruppdeltagare. Vi arrangerar lokala aktiviteter så som museibesök, seminarier, utflykter, föreläsningar eller studiebesök som de närliggande grupperna bjuds in till. Vid dessa event sker en särskild inbjudan. Syftet med aktiviteterna är att deltagarna ska bli trygga med att besöka platser de vanligtvis inte besöker. Vidare skapar aktiviteterna möjligheter för de föräldrar som är nya i Sverige att lära sig mer om det svenska samhället och att naturligt utmana sitt ordförråd i det svenska språket samtidigt som upplevelsen delas tillsammans med andra föräldrar och barn. För mer info följ oss på Facebook.

Pin It on Pinterest