ARTiKULLEKA

Med ARTiKULLEKA vill vi erbjuda kulturella workshops för barnfamiljer med olika bakgrund. Genom dessa stärker vi barns och deras vuxnas delaktighet och erbjuder spännande kulturupplevelser. Vi möjliggör nya sociala kontakter, där barn och föräldrar skapar och upplever tillsammans utifrån ett tema vid varje träff.

Svenska med baby skapar tillsammans med våra samarbetspartners kreativa, öppna mötesplatser för små barn och deras vuxna från olika bostadsområden och med olika ursprung. Genom våra öppna workshops med ARTiKULLEKA bidrar vi till ökad gemenskap och sammanhållning inom och mellan familjer boende i olika bostadsområden. Här möts olika kulturer, språk och levnadsvillkor med syftet att tillsammans med barnen bryta segregationen och skapa kreativa, fantasifulla mötesplatser där barn och vuxna med olika bakgrund möts för skapande, delaktighet och nya sociala relationer.

Detta är en verksamhet som bygger på våra populära Familjelördagar, där vi har identifierat behovet av att vidareutveckla konceptet för att göra det mer lekfullt. Art, Kul och Lek är de centrala begrepp som genomsyrar våra träffar.

Vi vuxna har olika bakgrund, men barnen har förstås en gemensam framtid i vår stad och därför är det viktigt att skapa lekfulla mötesplatser där barn och vuxna ömsesidigt kan lära känna varandra genom gemensamma upplevelser. Vi utgår från ett tema vid varje aktivitetstillfälle, som till exempel dans, improvisationer eller måleri. Barn och vuxna kan samlas över aktiviteterna och en fika i syfte att skapa samtal i en avslappnad miljö.

I ARTiKULLEKA samlas hela familjen med barn 0 – 8 år. Aktiviteter och fika är alltid gratis. Det är ett viktigt inslag för att erbjuda fortsatt möjlighet till kontakt och nya möten när föräldraledigheten är över. Här hittar du våra aktiviteter

Pin It on Pinterest