Tre generationer möts

Svenska med baby presenterar här ett nytt projekt, Tre generationer möts, som syftar till att möjliggöra kontakter mellan barnfamiljer som ännu inte är etablerade i Sverige och seniorer som är väl etablerade här. Projektet kommer att utgå från tre stadsdelar i Stockholm – Farsta, Skarpnäck och Järva.

Många av de barnfamiljer som kommit till Sverige saknar kontakt med äldre generationer. När man inte har sin egen släkt omkring sig kan det kännas lite tomt. Många seniorer som är etablerade i Sverige kan å sin sida känna att de har mycket kvar att ge, trots att de har pensionerat sig från arbetet. Dessutom tycker många äldre om att träffa små barn. Det finns många uppsidor med ett erfarenhetsutbyte och en ny typ av gemenskap. För de nya familjerna kan det vara värdefullt att få prata svenska med någon som har tid. Och kanske inte pratar så snabbt som unga människor gärna gör. 

Att skapa mötesplatser för dessa tre generationer, och aktiviteter, kommer att möjliggöra dessa möten och bidra till ett rikare liv för alla deltagare. Förhoppningen är också att en del av de kontakter som knyts ska vara över tid, även efter att projektet är avslutat. Träffarna kommer att ske i tre stadsdelar i Stockholm: Farsta, Skarpnäck och Järva. De kommer att hållas på vardagar, vilket betyder att det är de minsta barnen, 0-2 år, som kommer att vara med. Som vanligt när det handlar om Svenska med babys verksamhet behöver man inte skriva upp sig för varje termin, utan man kommer till de träffar man vill och har möjlighet till. 

Nicole Zetterlund, projektledare för Tre generationer möts.

“Vi är väldigt glada över att Allmänna Arvsfonden tror på detta projekt lika mycket som vi gör. Det kommer att bli fantastiskt kul och spännande!”

Nicole berättar att utvecklingsarbetet kring projektet bland annat inkluderade fokussamtal med målgrupperna och diskussioner med olika stadsdelsförvaltningar. 

“Så nu är vi riktigt väl förberedda och vi vet också att det finns ett behov av den här typen av generationsöverskridande projekt.”

Vill du veta mer?

De första träffarna blir i Farsta under våren (träffarna i de två andra stadsdelarna kommer att starta under hösten 2024).

”Vi i Farsta är väldigt taggade på att få dra igång det här spännande projektet med Svenska med baby”, säger Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling, Farsta stadsdelsförvaltning “Vi ser vinsterna för många av våra målgrupper – seniorer, barn och föräldrar som är nya i Sverige. I Farsta finns det så mycket engagemang som vi kan ta vara på. Det här kommer att bli riktigt bra!”

Mer information kommer när det närma sig starten för gruppträffarna i Farsta. 

Pin It on Pinterest