Om oss

Svenska med baby är en ideell förening  som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer. Svenska med baby är en oberoende organisation utan vinstsyfte, och den är inte kopplad till något politiskt parti eller religiöst samfund.

Vår vision:

Svenska med baby vill att alla barn ska växa upp i en omgivning formad av trygghet och omtanke, där föräldrar och familjer är inkluderade i ett öppet och jämlikt samhälle.

Vårt uppdrag:

Genom öppna föräldragrupper och roliga aktiviteter för småbarnsfamiljer med olika bakgrund ger vi plats för lek och utbyte av erfarenheter, språkträning och stöd för sysselsättning efter föräldraledigheten. I en gemenskap med mångfald stärker vi föräldrarna och deras förutsättningar till att ge barnen en trygg uppväxt. Vi har barnkonventionen som grund för all vår verksamhet.

Våra effektmål:

  • Sociala nätverk
  • Språkutveckling på svenska
  • Trygghet i föräldraskapet
  • Sysselsättning efter föräldraledigheten
  • Välmående

Pin It on Pinterest