Pappaträffar

Vi välkomnar alla små barn och deras pappor till våra träffar!

Här träffas pappor tillsammans med sina barn, 0-5 år. Under pappaträffarna får du möjlighet att delta i roliga aktiviteter tillsammans med ditt barn och samtala med andra pappor, med olika bakgrund, utifrån olika teman. Vi bjuder alltid på fika. Välkommen! 

Här kan ni se aktivitetsprogrammet för hösten:

Hässelby

Plats: Hässelbys bibliotek

Terminsstart: Den 31 augusti 

Terminsavslutning: Den 5 oktober

Tid: Lördagar kl. 11:00- 12:30

Adress: Hässelby torg 10

Skärholmen

Plats: Skärholmens biblioteket

Terminsstart: Den 19 oktober 

Terminsavslutning: Den 23 november

Tid: Lördagar kl. 13:00-14:30

Adress: Bredholmsgatan 4

Fisksätra

Plats: Öppna förskolan Familjecentralen

Terminsstart: Den 13 september

Terminsavslutning: Den 11 oktober

Tid: Fredagar, kl. 10:30-12:00

Adress: Fisksätra torg 20

Bromma

Plats: Blackebergs Biblioteket

Terminsstart: Den 15 september

Terminsavslutning: Den 20 oktober

Tid: Söndagar, kl. 11:00-12:30

Adress: Blackebergsplan

Vällingby

Plats: Fritidsgården Tegelhögen

Terminsstart: Den 3 november 

Terminsavslutning: Den 8 december

Tid: Söndagar kl. 10:30-12:00

Adress: Vittangigatan 22

Det här tycker papporna om våra pappaträffar

Bli volontär för att leda pappaträffar!

Vill du leda en av våra pappaträffar? Då få du gå vår gruppledarutbildning så du känner dig trygg i rollen. När du leder träffarna använder du vårt material med teman och aktiviteter, självklart har du stöd av oss under hela terminen. Du får ett diplom, massor av kunskap och nya vänner. Att ha engagerat sig som volontär är dessutom en bra merit när du söker jobb.

Delta med ditt barn i pappaträffarna? 

Träffarna är 1,5 – 2 timmar och leds av våra engagerade gruppledare som är utbildade i att hålla pappaträffar. Vi fikar alltid, hittar på roliga saker tillsammans med barnen, samtalar och utbyter erfarenheter om bland annat föräldraskap. Det är också ett utmärkt tillfälle att öva på att prata svenska för dig som behöver. Du kommer de träffar som passar dig och ditt barn.

Att vara pappaambassadör på Svenska med baby

Den tydligaste uppgiften man har är att leda pappaträffarna där man bor, men det ingår även en hel del andra uppgifter. För att passa i rollen ska man vara social och tycka att det är väldigt viktigt att pappor är tydligt närvarande från det att barnet föds. Pappaträffarna finns just för att pappor och barn ska kunna göra roliga saker tillsammans, skapa gemensamma minnen och för att papporna ska få möjlighet att diskutera sin papparoll och allt det som den för med sig.

Pappaambassadörerna har ett flertal arbetsuppgifter, de ska hitta och engagera de småbarnspappor som finns i området, genom fysisk och digital marknadsföring. De ska planera för och hålla i själva träffarna. De är även ansvariga för arbetet efter avslutade träffar, med sammanställning av enkäter och rapportering. Och så är de med och utvecklar metoder för att kontinuerligt förbättra arbetet med pappor med olika bakgrund. Det är ett arvoderat förtroendeuppdrag.

Just nu har vi pappaambassadörer i två stadsdelar: Hässelby och Vällingby. Under 2024 kommer vi även att tillsätta ambassadörer i Bromma och Skärholmen. Om du är intresserad av att höra mer om vad det innebär kan du maila till sayed@svenskamedbaby.se.

Fakta om våra pappaträffar

Antal pappaträffar hittills

Antal deltagartillfällen

Vi har träffat pappor från olika länder

Pappaträffarna med Svenska med baby finansieras med stöd av Länsstyrelsen Stockholm

Pin It on Pinterest