Frågor och Svar

Här nedan listar vi de vanligaste frågorna:
Vad är en gruppledare?

Våra gruppledare (volontärer) är föräldralediga mammor och pappor (som tillsammans med sin baby) leder och planerar våra öppna föräldragrupper med stöttning av våra samordnare.

Våra gruppledare är en mycket viktigt del av vår verksamhet och en forutsättning för att vi ska kunna finnas till, tillsammans gör vi skillnad och bryter segregation!

Läs mer här om att bli volontär.

 

Vad är en medarrangör?

Medarrangören ansvarar för fysiska platsen t ex biblioteket eller Öppna förskolan, där våra öppna föräldragrupper äger rum. De hjälper till under träffen i den mån det finns möjlighet och ansvara för att ordna med fika.

Våra medarrangörer är mycket viktiga för vår verksamhet, vill du bli medarrangör? Skicka ett mail till info@svenskamedbaby.se

 

Terminen har börjat, kan jag delta i valfri grupp ändå?

Ja du är varmt välkommen till våra grupper under hela terminen. Det finns inga krav på att vara med alla gånger eller just från terminsstart. Du är välkommen när det passar dig och det är alltid gratis och utan föranmälan.

 

Varför finns ni bara på vissa ställen i Sverige?

Då vi är en ideell förening har vi begränsat med resurser och kan därför bara ha aktiva grupper och aktiviteter där vi har finansiering eller andra partnersamarbeten.

Vi jobbar dock ständigt på att skapa nya gynnsamma samarbeten med kommun och privat sektor så att vi kan bli mer rikstäckande.

 

Måste jag kunna svenska för att delta?

Nej vi välkomnar alla oavsett kunskaps- och språknivå.

Vi försöker kommunicera med “lätt svenska” och med hjälp av kroppsspråk så att alla kan delta på egna och lika villkor.

 

 

Vad är en Familjelördag?

Familjelördagarna arrangeras fyra gånger vardera per termin och är öppna för barn i alla åldrar och deras föräldrar. Varje träff kretsar kring ett tema och ofta bjuds det på underhållning i form av exempelvis teater eller dans. Mötena över gränser öppnar nya världar och ger föräldrarna, och därmed barnen från tidig ålder, ett brett kontaktnät och en ökad förståelse för och sammanhållning med människor boende i andra områden, med andra kulturer, språk och levnadsvillkor.

 

Vad är en Öppen föräldragrupp?

Till Svenska med babys öppna föräldragrupper är alla föräldralediga föräldrar med barn mellan 0-2 år välkomna. Föräldragrupperna äger rum på bibliotek, öppna förskolor eller familjecentraler på 15 orter runt om i Sverige. Grupperna träffas en gång i veckan á 1,5 timme och leds av ideella gruppledare som själva är

föräldralediga. Träffarna är uppbyggda runt ett tema kopplat till barn och föräldraskapet och samtalen anpassas efter gruppens storlek och språknivå.

Sång och lek för barnen är fasta inslag, och ger möjlighet för igenkänning, repetition och trygghet. Genom Svenska med babys träffar får föräldrarna möjlighet att utöka sitt sociala nätverk, samhällsinformation, föräldrastöd och möjlighet att träna svenska.

 

Translate »

Pin It on Pinterest