Bli gruppledare

Våra aktiviteter på Svenska med baby leds till stor del av engagerade volontärer, som varje termin gör fantastiska insatser. Våra gruppledare är i olika stadier av föräldralivet- från nyblivna föräldrar till föräldrar med äldre barn. Vid varje terminsstart söker vi nya gruppledare.

Vad innebär rollen som ideell gruppledare på Svenska med baby?

Det ideella arbetet innebär att du planerar och leder träffar och aktiviteter baserade på olika teman, cirka två till tre timmar i veckan. Du får introduktionsutbildning och material för att underlätta din roll. Dessutom har du alltid en samordnare från Svenska med baby som stöd och bollplank.

Varför bli ideell gruppledare hos oss?

Genom att bli en ideell gruppledare för Svenska med baby är du delaktig i att skapa ett mer inkluderande samhälle. Du och ditt barn får möjlighet att träffa andra barn och föräldrar med olika bakgrunder. Det är också en värdefull merit för ditt CV.

Vill du leda en av våra föräldragrupper?

Föräldragrupperna är vår kärnverksamhet. Hit kommer föräldralediga och barn (cirka 0 – 2år) som är nya eller etablerade i Sverige, med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Vi samtalar kring olika teman som berör alltifrån barns sovrutiner till traditioner och samhälle. Vi byter erfarenheter, stöttar varandra i föräldrarollen, sjunger, fikar och tränar svenska tillsammans med baby (för den som vill och behöver). 

Vill du veta mer? Maila till noha@svenskamedbaby.se

Vill du leda en av våra pappaträffar?

På våra pappaträffar träffas pappor med olika bakgrund tillsammans med sina barn. Vi gör kostnadsfria, roliga och barncentrerade aktiviteter med tematiska samtal. Träffarna riktar sig till både nyanlända, utlandsfödda och småbarnspappor födda i Sverige och deras barn 0–5 år. Tillsammans motverkar vi segregationen. Vi söker dig som vill leda dessa träffar som volontär gruppledare. 

Vill du veta mer? Maila till sayed@svenskamedbaby.se

Vill du leda en av våra grupper för Tre generationer möts?

Tre generationer möts är vår nya verksamhet inom Svenska med baby. Hit kommer föräldralediga och barn (cirka 0–2 år) som är nya i Sverige, med olika bakgrund och från olika bostadsområden, samt svensktalande seniorer (ca 65+ år), och möts i generationsöverskridande träffar. Vi samtalar kring olika teman som berör allt från fritid till traditioner och samhälle. Vi byter erfarenheter, stöttar varandra, deltar i roliga kostnadsfria aktiviteter som passar både äldre och barn, fikar, och tränar svenska tillsammans med baby (för den som vill och behöver).

Just nu söker vi seniorer som gruppledare till hösten i dessa områden: Farsta, Skarpnäck och Järva. Vill du veta mer? Maila till christoph@svenskamedbaby.se

Vill du vara volontär på en av våra familjeaktiviteter/Artikulleka?

Med våra familjeaktiviteter, som vi kallar Artikulleka, vill vi erbjuda kulturella workshops för barnfamiljer med olika bakgrund. Genom dessa stärker vi barns och deras vuxnas delaktighet och erbjuder spännande kulturupplevelser. Vi möjliggör nya sociala kontakter, där barn och föräldrar skapar och upplever tillsammans utifrån ett tema vid varje träff. Vi söker dig som vill vara med och leda dessa träffar som volontär gruppledare. 

Vill du veta mer? Maila till meyling@svenskamedbaby.se

Pin It on Pinterest