Bli gruppledare

Att vara gruppledare

Svenska med babys aktiviteter leds till stor del av volontärer, som varje termin gör fantastiska insatser. Våra gruppledare är i olika stadier av föräldralivet, allt ifrån nyblivna föräldrar till föräldrar med äldre barn.

 
Det ideella arbetet innebär oftast att planera och leda aktiviteterna. Vid varje terminsstart söker vi nya gruppledare. Du får utbildning och material att använda. Du har också alltid en samordnare från Svenska med baby som stöd eller bollplank.
 
Vi har tre olika typer av träffar och dessa tre har lite olika profiler. Föräldraträffarna är våra vanliga öppna träffar, dit alla föräldrar kan komma med små barn, mellan 0 och 3 år. Sedan har vi pappaträffarna, som är för pappor och barn upp till 5 år. Familjeträffarna som är på helgerna, och kallas Artikulleka, är öppna för hela familjen. Gemensamt på alla träffar är att vi gör olika aktiviteter, fikar och pratar!

Vill du leda en av våra föräldragrupper?

Föräldragrupperna är vår kärnverksamhet. Hit kommer föräldralediga och barn (cirka 0 – 3 år) som är nya eller etablerade i Sverige, med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Vi samtalar kring olika teman som berör alltifrån barns sovrutiner till traditioner och samhälle. Vi byter erfarenheter, stöttar varandra i föräldrarollen, sjunger, fikar och tränar svenska tillsammans med baby (för den som vill och behöver).

Vill du veta mer? Maila till nicole@svenskamedbaby.se

Vill du leda en av våra pappaträffar?

På våra pappaträffar träffas pappor med olika bakgrund tillsammans med sina barn. Vi gör kostnadsfria, roliga och barncentrerade aktiviteter med tematiska samtal. Träffarna riktar sig till både nyanlända, utlandsfödda och småbarnspappor födda i Sverige och deras barn 0–5 år. Tillsammans motverkar vi segregationen. Vi söker dig som vill leda dessa träffar som volontär gruppledare. 

Vill du veta mer? Maila till sayed@svenskamedbaby.se

Vill du vara volontär på en av våra familjeaktiviteter/Artikulleka?

Med våra familjeaktiviteter, som vi kallar Artikulleka, vill vi erbjuda kulturella workshops för barnfamiljer med olika bakgrund. Genom dessa stärker vi barns och deras vuxnas delaktighet och erbjuder spännande kulturupplevelser. Vi möjliggör nya sociala kontakter, där barn och föräldrar skapar och upplever tillsammans utifrån ett tema vid varje träff. Vi söker dig som vill vara med och leda dessa träffar som volontär gruppledare. 

Vill du veta mer? Maila till meyling@svenskamedbaby.se

Pin It on Pinterest