Initiativet ”Doula och kulturtolk” ger särskilt stöd till icke-svensktalande kvinnor under graviditet och förlossning. De arbetar med att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande, för att ge möjligheter till en jämlik vård. Kulturell förståelse, med respekt för människors olikheter är också en central del i arbetet. Så bra och behövlig verksamhet och väl värd att lyfta fram tycker vi!

Doula och kulturtolk finns för tillfället i Stockholm, Göteborg och Halland. Vill du veta mer klicka här! Nu hoppas vi att verksamheten sprider sig till fler ställen runt om i landet så att fler kvinnor kan få de rätta stöd de behöver under graviditeten och förlossningen!

Mammaforum är en av våra fantastiska medarrangörer Göteborg och även är en mötesplats för gravida, nyblivna föräldrar och deras små barn som är intimt kopplad till doulaverksamheten. Mer info hittar du här.

Vad är en doula?

Doulan är en stödperson under förlossningen, som kvinnan lärt känna på förhand. Hon har kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige och svensk förlossningsvård, och ger stöd på det språk den födande kvinnan talar. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt för den gravida kvinnan. Doulan har tystnadsplikt.

/ Svenska med baby teamet

Pin It on Pinterest

Share This