Hanna Helttunen, legitimerad logoped.

Hanna Helttunen är legitimerad logoped och var även gruppledare för föräldragruppen på Kungsholmen under vårterminen. På vår första digitala föräldraträff med kunskapshöjande webbinarium för föräldralediga och småbarnsföräldrar var Hanna gäst och berättade om vad babytecken (TAKK) är och svarade även på frågor om språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.

Här har vi samlat några tips och svar från Hanna om flerspråkighet!

Varför är det positivt att barn lär sig föräldrarnas modersmål? 

– Den kommunikativa styrkan framförallt, att kunna prata med sina föräldrar och släktingar på sitt modersmål, och kunna ta del av kultur på det språket.

Blir språkutvecklingen hos flerspråkiga barn försenad? 

– Nej, en vanlig missuppfattning kring språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är att det leder till en försenad språkutveckling, att det är dåligt att blanda språk, och så är det alltså inte. Flerspråkiga barn följer i stort samma milstolpar som enspråkiga barn. Deras ordförråd är dock fördelat över olika språk och områden, exempelvis kan förskolebarn ofta vissa ord som rör hemmet på modersmålet som de talar hemma, och andra ord som rör förskolan på svenska.

Kommer språket automatiskt av att barnen bara får höra ett annat språk? 

– Nej, det är också en vanlig missuppfattning. För att lära sig ett språk räcker det inte bara att lyssna utan barnen behöver samspela med andra, både lyssna och prata.

Hur kan en som förälder motivera sitt barn att prata ett andra språk?

– Gör det helst till något positivt och lustfyllt. Samspela, lek och ha roligt. Det bästa är om barnet känner att språket behövs och fyller en funktion. Vid 4 – 5 års åldern är det vanligt att barnen övergår till majoritetsspråket, det språket som kompisarna pratar, barnen vill oftast inte sticka ut, men ha tålamod och fortsätt med språket. Tänk på att det är många faktorer som påverkar en flerspråkig språkutveckling. 

Tips!
  • Prata mycket med ditt barn på språket.
  • Läs för ditt barn – det finns tvillingböcker att låna på biblioteket (samma bok på två språk).
  • Spela spel, titta på tv och filmer på språket.
  • Träffa andra som talar språket, gärna andra barn.

– Ha mycket tålamod och kom ihåg att alla barn är olika.

Vill du lära dig mer om babytecken, eller tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som det egentligen heter, tipsar Hanna om appen Signitforward eller teckenspråkslexikon. Det finns även böcker, som Babblarna och sånger på Youtube och Hanna tipsar även om att välja tecken för saker som ditt barn visar intresse för och börja teckna de orden – det går även fint att använda samma tecken för ord vid flerspråkighet.

Pin It on Pinterest

Share This