Asia (till vänster) och Sara (till höger) deltar på föräldragruppen utomhus i Hässelby.

Svenska med baby förlänger sina utomhusträffar för föräldralediga hela våren ut. Att träffa andra föräldralediga och motverka känslan av isolering är viktigt under föräldraledigheten, precis som att få träna svenska och skapa sociala nätverk, och det tar inte paus. Därför har Svenska med babys föräldragrupper flyttats ut och terminen förlängts. 

Under de rådande omständigheterna har Svenska med baby ställt om verksamheten från öppna föräldragrupper inomhus till utomhus. Föräldrar och barn träffas i små grupper ute i friska luften och får byta erfarenheter, fika, ha sångstund tillsammans och för den som behöver, träna svenska.  

– Det är svårt att bara sitta hemma med våra småbarn som är vana med att leka med andra barn. För oss föräldrar som gillar att träffa andra föräldrar och som även behöver träna svenska känns det väldigt ensamt och isolerat att vara hemma. Vårt sociala liv har förändrats när vi inte träffar våra kompisar och det är verkligen tråkigt, säger Asia, deltagare på föräldragruppen i Hässelby.  

Föräldragrupperna i Stockholm förlängs till hela våren med sista träffen 28 maj. Alla föräldralediga med barn 0 – 2 år välkomna, det är gratis och utan föranmälan.  

– Det är bra att Svenska med baby har träffarna utomhus, vi är glada att detta finns och att de ska fortsätta hela våren, fortsätter Asia.  

Deltagare på föräldragruppen på Kungsholmen.

Arbetet med att bryta segregationen i Sverige och skapa kontaktytor för både vuxna och barn, nya som etablerade i Sverige, måste fortsätta även under tider som dessa. Att träffa andra föräldrar och inte bli isolerad är viktigt för den psykiska hälsan och barn måste även ha möjlighet till att träffa andra barn. 

– Vi vet att föräldralediga med små barn behöver kunna träffa andra föräldrar och barn. Vi ser behovet och möter det på bästa sätt under rådande läge. Det är fortfarande viktigt för samhället att bryta segregationen och för nyanlända att få möjlighet att träna svenska och skapa kontakter, det kommer vi att fortsätta jobba för, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef på Svenska med baby.

Svenska med baby följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer under träffarna. Grupperna hålls i små grupper, föräldrarna håller avstånd till varandra, använder handsprit och om en är sjuk eller uppvisar symptom är en välkommen när två symptomfria dagar gått. 

Kontaktuppgifter pressansvarig:                                
Jonna Ekdahl, kommunikatör                                       
Email: jonna@svenskamedbaby.se                           
mob: 070-979 90 91    

Verksamhetschef
Emelia Frennmark
Email: emelia@svenskamedbaby.se
mob: 070 979 90 92
                                                     

Pin It on Pinterest

Share This