Om oss

Vår vision

”Svenska med baby tror på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med olika bakgrund och kultur möts naturligt i vardagen och alla känner sig inkluderade, delaktiga och välkomna.”

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung från hela världen. Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för nya och etablerade svenskar skapar vi mötesplatser där deltagarna får möjlighet att lära av varandras bakgrunder och erfarenheter, med barnen som den gemensamma nämnaren. Vårt mål är att genom nya möten och sociala nätverk skapa sammanhållning mellan människor, bryta segregation och samtidigt erbjuda föräldralediga möjligheten att träna svenska. Det är gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Bakgrund

Sedan starten i Stockholm i slutet av 2012 har Svenska med baby haft över 49 188 besök (räknat i vuxna och barn), med deltagare från över 323 olika bostadsområden och med ursprung i mer än 110 länder. Många – och nöjda! – deltagare, stor mediebevakning och förfrågningar från hela Sverige om att expandera verksamheten vittnar om att Svenska med baby behövs på fler platser – och för en lång tid framöver.

Svenska med baby startades av då föräldralediga Karin Bruce och Ylva Strander och drevs fram till sommaren 2016 av Anna Libietis, med föreningen Internationella Bekantskaper som huvudman.

Nu har Svenska med baby vuxit till en nationell organisation som bedriver verksamhet i 10 olika kommuner med 15 aktiva grupper, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Sedan hösten 2019 är Emelia Frennmark verksamhetschef.

År 2014 tilldelades Svenska med baby priserna ”Årets Wendela” och Stockholms läns landstingspris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Under 2015 tilldelades Svenska med baby ”Martin Luther King priset”.

Varför

Svenska med baby?

När människor lever uppdelade begränsas barnens och föräldrarnas livsmöjligheter, man får dålig förståelse för andras livsvillkor och förhållanden och risken är stor att fördomar och främlingskap etableras. Föräldrarnas livssituation, nätverk och kunskaper påverkar barnen i stor utsträckning. Öppna förskolor samlar framförallt föräldrar och barn från ett och samma område och har därför
en utmaning i att erbjuda möten med människor från andra områden än det egna. SFI erbjuder språkträning, men föräldraledigheten och småbarnsåren gör att många föräldrar har svårt att delta i undervisningen. Föräldragrupper är öppna endast för föräldrar och barn inskrivna på samma BVC och många hamnar också helt utan föräldragrupp, eftersom det inte har någon rättighet att tilldelas en. Konsekvensen blir att många nyblivna föräldrar och deras barn, särskilt bland personer som är nya i Sverige och saknar kontaktnät, lever isolerat under en period av föräldraskapet. Svenska med baby har fokus på samtal och utbyte mellan människor med olika bakgrund och livssituation. Vi erbjuder en plattform för samtal, nya kontaktnät och språkträning och arbetar aktivt för att nå och välkomna alla föräldrar och barn, oavsett bostadsområde, BVC och språknivå.

Translate »

Pin It on Pinterest