Om oss

Vår vision

”Svenska med baby tror på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med olika bakgrund möts i vardagen och alla är inkluderade, delaktiga och välkomna.”

Svenska med baby är en ideell, partipolitiskt och religöst obunden förening som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer. Genom öppna föräldragrupper och aktiviteter för småbarnsföräldrar och barn som är nya och etablerade i Sverige och med olika bakgrund skapar vi förutsättningar för ömsesidiga möten.

Vårt mål är att genom nya möten och sociala nätverk skapa sammanhållning mellan människor, bryta segregation och samtidigt erbjuda föräldralediga möjligheten att träna svenska. Det är gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Bakgrund

Sedan starten i Stockholm i slutet av 2012 har Svenska med baby haft över 60 000 besök (räknat i vuxna och barn), med deltagare från över 323 olika bostadsområden och med ursprung i mer än 110 länder. Många – och nöjda! – deltagare, stor mediebevakning och förfrågningar från hela Sverige om att expandera verksamheten vittnar om att Svenska med baby behövs på fler platser – och för en lång tid framöver.

Svenska med baby startades av då föräldralediga Karin Bruce och Ylva Strander och drevs fram till sommaren 2016 av Anna Libietis, med föreningen Internationella Bekantskaper som huvudman.

Nu har Svenska med baby vuxit till en nationell organisation som bedriver verksamhet i 9 olika kommuner med 16 aktiva föräldragrupper, från Sundsvall till Malmö.

Sedan hösten 2019 är Emelia Frennmark verksamhetschef.

År 2014 tilldelades Svenska med baby priserna ”Årets Wendela” och Stockholms läns landstingspris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Under 2015 tilldelades Svenska med baby ”Martin Luther King priset”.

Varför Svenska med baby?

När människor lever uppdelade begränsas barnens och föräldrarnas livsmöjligheter. Förståelsen för andra personers livsvillkor och levnadsförhållanden blir sämre och risken är stor att fördomar och främlingskap etableras. Föräldrarnas livssituation, erfarenheter, nätverk och kunskaper påverkar barnen i stor utsträckning. Öppna förskolor samlar framförallt föräldrar och barn från ett och samma område och har därför en utmaning i att erbjuda möten med människor från andra områden än det egna. Vi vet att många nyanlända föräldrar inte känner sig bekväma i att gå till öppna förskolor eftersom bristande språkkunskaper i svenska upplevs som ett hinder och rädsla att inte bli inkluderad i grupperna. Konsekvensen blir att många nyblivna föräldrar och deras barn – särskilt bland personer som är nya i Sverige och saknar kontaktnät lever isolerat under en period av föräldraskapet.

Svenska med baby fokuserar på samtal och utbyte mellan personer som har olika traditioner, med olika bakgrunder och från olika bostadsområden. Vi fungerar som en kontaktyta där nya och etablerade i Sverige kan mötas på lika villkor. Vi erbjuder en mötesplats för samtal, nya kontaktnät, föräldrastöd samt språkträning och arbetar aktivt för att nå och välkomna alla föräldrar och barn, oavsett bostadsområde, BVC och språknivå.

Translate »

Pin It on Pinterest