Om oss

Svenska med baby är en ideell, partipolitiskt och religöst obunden förening som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer. Genom öppna föräldragrupper och aktiviteter för småbarnsföräldrar och barn som är nya och etablerade i Sverige och med olika bakgrund skapar vi förutsättningar för ömsesidiga möten.

Vår vision:

“Svenska med baby tror på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med olika bakgrund möts i vardagen och alla är inkluderade, delaktiga och välkomna.”

Vårt mål är att genom nya möten och sociala nätverk skapa sammanhållning mellan människor, bryta segregation och samtidigt erbjuda föräldralediga möjligheten att träna svenska. Det är gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Varför Svenska med baby?

När människor lever uppdelade begränsas barnens och föräldrarnas livsmöjligheter. Förståelsen för andra personers livsvillkor och levnadsförhållanden blir sämre och risken är stor att fördomar och främlingskap etableras. Svenska med baby fokuserar på samtal och utbyte mellan personer med olika bakgrunder och från olika bostadsområden. Vi fungerar som en kontaktyta där nya och etablerade i Sverige kan mötas på lika villkor, för ett tryggare samhälle utan segregation.

Translate »

Pin It on Pinterest