”När företag och civilsamhällsorganisationer samarbetar, skapas många positiva synergier!”, säger Volodymyr, en av Svenska med babys medarbetare. Nyligen arrangerade IKEA och Svenska med Babys ESF-team en workshop som lockade 50 deltagare från Ukraina. Under eventet höll Viktoria Ljung, People & Culture Manager på IKEA Stockholm, en engagerande presentation om företagets personalpolicy, kultur och de grundläggande kraven för att ansöka till lediga positioner. Viktoria delade även med sig av praktiska tips för att förbättra CV:n och personliga brev för att göra dem mer attraktiva för arbetsgivare, samt strategier för att öka chanserna att lyckas under en anställningsintervju.

Volodymyr Serhet, från Svenska med Babys ESF-team, märkte att deltagarna var särskilt intresserade av anställningsmöjligheterna på IKEA.
”Trots att det inte var ett rekryteringsevenemang gav Viktoria dem värdefulla insikter om kraven för framtida ansökningar inom företaget”, förklarar Volodymyr. ”De tipsen kommer vara till stor hjälp för deltagarna i deras framtida jobbsökande, inte bara på IKEA, utan även på andra arbetsplatser.”

Han betonar syftet med samarbetet.
”Vi ville introducera deltagarna till IKEA, ett betydande svenskt företag, känt för sina starka värderingar och bra personalpolicy. Vårt mål var att ge konkreta råd och användbara tips för jobbsökande, inte bara inom IKEA utan även generellt.”

Volodymyr beskriver vikten av samverkan mellan företag och civilsamhället.
”Genom att kombinera våra respektive resurser och expertis kan vi nå ut till en bredare målgrupp och samtidigt främja en mer inkluderande arbetsmarknad. Detta minskar inte bara arbetslösheten, utan ger också företagen tillgång till motiverade kandidater, vilket är avgörande för hållbar företagsutveckling.”
Volodymyr poängterar även hur företagens sociala engagemang kan inspirera andra företag, men också och ge dem själva konkurrensfördelar på marknaden.
”Personligen väljer jag produkter från företag som värnar om sociala värderingar och arbetar med social hållbarhet. Genom att stödja sådana företag bidrar jag till ett bättre och mer hållbart samhälle.” avslutar Volodymyr med ett brett leende.

Projektet som Svenska med baby driver för ukrainska flyktingar finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska EFS-rådet.

Pin It on Pinterest

Share This