Emelia Frennmark, verksamhetschef på Svenska med baby.

Integration är en tvåvägsprocess och inte något som en nyanländ kan göra ensam. Som ny i Sverige kan man göra en hel del själv, men man behöver bli insläppt, få stöd och bra förutsättningar för att kunna etablera sig i sitt nya land.  

På Svenska med baby erbjuder vi en plattform för nyanlända och etablerade att kunna ses och lära av varandra och umgås. Här möts föräldralediga från olika områden med barnen som gemensam utgångspunkt. Vi välkomnar alla föräldralediga in till en gemenskap och tillhörighet. 

Vi har sett många goda exempel på vad som händer när en person blir en del av en gemenskap. Nyanlända föräldralediga deltar i föräldragrupperna och har fått ett socialt nätverk, tränat svenska och flera nyanlända föräldralediga har lärt sig svenska och sedan fått jobb. Många har även börjat engagera sig för att leda föräldragrupperna och har hjälpt andra i sin tur, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef på Svenska med baby.  

Det finns många goda exempel på hur civilsamhället spelar en viktig roll för integrationen och för att bryta segregationen. Inom Öppna dörren finns flera ideella organisationer som skapar möten mellan människor som är nya och etablerade i Sverige. Vi på Svenska med baby utgår från barnen som det gemensamma, Nya kompisbyrån utgår från gemensamma intressen och Yrkesdörren hittar likheter mellan dem som kommer från samma bransch.

Civilsamhället gör enorma insatser i att mobilisera frivilliga för att engagera sig i och bidra till integration. Engagemanget kommer från både de som är nya såväl som födda i Sverige, som ser att vi alla har mycket gemensamt och behöver hjälpa varandra. 

Vi har fantastiska volontärer och deltagare i våra öppna föräldragrupper som engagerar sig för att bredda nyanländas sociala nätverk och för att träna på svenska och ha fina möten tillsammans med sina små barn, säger Emelia.

Jobb och språk är den lättaste vägen till etablering i Sverige. Civilsamhället erbjuder mötesplatser men samverkan mellan civilsamhället och alla samhällsaktörer både nationellt och lokalt måste stärkas. Civilsamhället måste ses som en viktig aktör och få mer resurser, för det är här som ett starkt driv och engagemang från volontärer och deltagare – båda nya och etablerade – finns. 

Pin It on Pinterest

Share This