”Att samla pappor och skapa ett gemensamt forum där man kan diskutera och utforska rollen som pappa och allt vad det innebär är för mig superviktigt! Men det är också viktigt med en plats där vi pappor kan umgås och ha roligt tillsammans med våra barn”, säger Andreas, Svenska med babys nya pappa-ambassadör, samtidigt som han plockar upp sin sju månader gamla son Hannes i famnen.

”När jag var föräldraledig med min första son, saknade jag ett forum där jag kunde träffa andra pappor. Jag kan tänka mig att det är ännu svårare att hitta ett sådant sammanhang för dem som är nya i Sverige, och inte vet var de ska vända sig, eller kanske inte känner till de olika möjligheter som erbjuds till föräldralediga.”

Andreas saknade också samtal med andra pappor. Från egen erfarenhet vet han att pappornas samtal om föräldraskapet ofta skiljer sig från de som mammor har. Genom att bara samla pappor, skapas en miljö där man kan prata öppet och dela sina tankar på ett annat sätt.

”Det kan vara frågor som till exempel att en del pappor känner sig otillräckliga jämfört med sina partners. Det finns en osäkerhet kring att lyfta fram sina egna svårigheter, när ens partner har varit igenom graviditet, förlossning och amning. Det är viktigt att skapa ett utrymme där vi kan stötta varandra för att växa som föräldrar.”

Andreas pratar om värdet av att engagera pappor i föräldraskapet. Forskningen visar att barnets känslomässiga anknytning till båda föräldrarna är avgörande för deras utveckling.

”Jag ser fram emot att utvecklas med våra barn tillsammans med andra pappor. Att leka, prata och dela erfarenheter med någon som förstår, lyssnar och respekterar, ja, det är ju viktigt för oss alla!”, säger Andreas. ”Som pappa-ambassadör vill inspirera och ge stöd åt andra pappor, och att uppmuntra dem att ta en aktiv roll i föräldraskapet.”

Han betonar vikten av samtalen om föräldraskap och även att reflektera över sitt eget agerande som förälder. 

”Att ha barn är både superroligt och utmanande på många vis. Ibland kan det vara svårt att diskutera sådant med sin partner, och i dessa fall vill jag att våra träffar ska vara en trygg plats där pappor i liknande situationer kan dela sina erfarenheter och tankar utan att behöva känna sig osäkra”.

”Att knyta starka band med sitt barn redan från tidig ålder är otroligt viktigt. Det handlar om att vara närvarande, även i de små stunderna. Ibland ser jag pappor som är distraherade av sina mobiler i lekparken. Men, det kanske inte handlar om brist på intresse utan kan lika gärna bero på osäkerhet kring hur de ska umgås med sina barn. Genom våra pappaträffar kan papporna tillsammans diskutera och få råd om hur de kan engagera sig mer i sina barns liv”, avslutar Andreas, medan Hannes ivrigt pockar på uppmärksamhet, och det är dags att ta fram flaskan för eftermiddagsvila.

Pin It on Pinterest

Share This