Fardosa Omar är projektledare på Rinkeby folkets hus, som är medarrangör för Svenska med babys Familjelördagar i Rinkeby. Ett fint samarbete som har pågått under två år och som under hösten har utvecklats till ännu fler träffar.  

”Att vara medarrangör har gjort att vi har kunnat utöka vårt utbud av aktiviteter och utökat målgruppen. Det finns annars en målgrupp som vi på Rinkeby folkets hus inte når och det är personer utanför Rinkeby. Förutom att vi har kunnat utöka utbudet av aktiviteter för rinkebyborna så drar vi även hit folk som annars inte hade kommit till Rinkeby, både föräldrar och volontärer, och det mötet är mycket värt.”

”Det är lätt att delta, det ökar förtroendet”

Under våren såg vi och Rinkeby Folkets hus att behovet av kostnadsfria aktiviteter blivit större under pandemin och sökte därför bidrag från Socialstyrelsen för att kunna hålla fler Familjelördagar i Rinkeby och på så sätt kunna ge stöd till familjer.

”Träffarna har varit viktiga. Järva drabbades hårt av corona. Att komma utomhus och göra något meningsfullt för att inte bli isolerad är viktigt. Att man vet att träffarna är återkommande och att man vet vad man kommer till blir välbekant och tryggt. Även innan corona bröt ut så har det alltid varit en efterfråga på olika aktiviteter i olika former här. Det är även viktigt att träffarna är öppna och att man inte behöver föranmäla sig eller lämna uppgifter för att komma. Man kommer till träffarna när det finns tid och det är lätt att delta, det ökar förtroendet.” 

”Det är hela paketet”

Våra medarrangörer är en viktig del i vår verksamhet och är med och ser till att föräldrar och barn som är nya och etablerade i Sverige har en plats att mötas på och delta i våra aktiviteter.   

”Det känns bra att vara medarrangör. Det är flera personer som är med och hjälper till, personal från kansliet från Svenska med baby och volontärer. Det är väldigt välstrukturerat, välformulerat och flyter på bra. Det är hela paketet, vilket gör det lätt för mig att vara med som medarrangör. Det är enkelt. Svenska med baby är vana med att arbeta med målgruppen vi har i området med.”

”Jag lär mig något nytt varje gång”

”Det bästa med att vara medarrangör är enkelheten och att ha aktiviteter för barnfamiljer. Jag lär mig något nytt varje gång. Jag ser hur människor utvecklas, hur barnen som kommer på träffarna var i början och hur de nu har utvecklats, genom aktiviteterna. Hela konceptet är otroligt fint.”

Efter träffen den 14 november skärptes riktlinjerna ytterligare med anledning av den ökade spridningen av covid-19 i Stockholm. Svenska med baby anpassar sina aktiviteter efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ställt in terminens sista två Familjelördagar utomhus, men ersatt dem med anpassade alternativ, i samarbete med Rinkeby folkets hus    

Pin It on Pinterest

Share This