“När vi gemensamt tar tillvara på den befintliga kompetensen i Sverige, bidrar vi till framgångsrik integration och skapar en mer inkluderande arbetsmarknad.”
Företaget Jobbentrén och Svenska med baby arrangerade en gemensam rekryteringsträff för ukrainska flyktingar i Sverige. Erica Freiding Lundberg, och hennes kollega Maria Karlsson, är rekryterare på Jobbentrén och de är ivriga att berätta om de personer de hjälper att få jobb och om de företag som behöver anställa.
“Vi på Jobbentrén skapar långsiktiga anställningar tillsammans med utrikesfödda och arbetsgivare”, säger Maria Karlsson. “Vårt viktiga arbete hade inte varit möjligt utan samarbetspartners som Svenska med Baby. Genom denna typ av samarbeten får vi fler möjligheter att nå ut till vår målgrupp och genom detta få ut fler i jobb.”

“Och genom att använda de befintliga resurserna och yrkeskompetenserna vi har i Sverige bidrar man till framgångsrik integration och skapar en mer inkluderande arbetsmarknad”, fyller kollegan Erica i.
Erica, Maria och deras kollegor lär känna kandidaternas önskemål och erfarenheter genom intervjuer, vilket möjliggör en mer träffsäker matchning med lämpliga jobb. De erbjuder också vägledning och återkoppling för att stötta dem i deras jobbsökande. Dessutom får kandidaterna möjlighet att utöka sitt professionella nätverk, vilket är en fördel många nyanlända i Sverige inte har.
Nu håller såväl de som vi på Svenska med baby tummarna för de kontakter som uppstod under rekryteringsträffen. Förhoppningsvis leder några av dem till anställningar!

Rekryteringsträffen genomfördes inom projektet som Svenska med baby driver för ukrainska flyktingar, finansierat av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

Pin It on Pinterest

Share This