Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 ska det utvecklas ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. En särskild arbetsgrupp har bildats med aktörer från för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Bra satsning tycker vi! Nu väntar vi med spänning på vad detta ska resulterar i. Du kan redan nu anmäla dig helt gratis till Stockholms stads olika utbildningsprogram ABC, KOMET och/eller Föräldraskap i Sverige . Mer info hittar du via länken https://www.plusportalen.se.

Om några veckor startar vi också upp våra populära öppna föräldragrupper runt om i landet. Under träffarna har du chansen att möta andra föräldrar från olika kulturer och bakgrunder, samtala, byta erfarenheter och stötta varandra i föräldrarollen.

/ Svenska med baby teamet

Pin It on Pinterest

Share This