“Är du högerhänt? Skriv då din namnteckning med vänsterhanden. Prova en gång till. Du märker vad svårt och tillkrånglat det känns. Så ska du tänka när du går på anställningsintervju: Var dig själv!”

Svenska med baby hade en givande nätverksträff med Kinan Halal från revisions- och konsultbolaget PWC. Kinan Halal, som själv kom till Sverige för några år sedan, berättade personligt och engagerande bland annat om hur man kommer till sin rätt under en anställningsintervju. Deltagarna fick många konkreta tips och råd, bland annat exempel på vanliga frågor vid anställningsintervjuer:

  • Vad är dina styrkor och vilka områden skulle du behöva utveckla?
  • Hur skulle människor beskriva dig?
  • Mer specifika frågor: Berätta om ett projekt som du har ansvarat för.
  • Berätta om ett tillfälle när du kom att ingå i en arbetsgrupp där du initialt inte kände någon av de övriga.
  • Berätta om ett tillfälle när du var ansvarig för ett projekt och det innefattade problem och tidsbrist.

Men det tydligaste tipset var det som redan nämnts, att man måste vara sig själv. Inget annat fungerar, det blir bara obekvämt och inte särskilt framgångsrikt. Var ditt bästa jag, men var dig själv.

Nätverksträffen var en del av det projekt som Svenska med baby driver för ukrainare, finansierat av Europeiska Socialfonden, genom Svenska ESF-rådet.

Pin It on Pinterest

Share This