Christina Hagner fortsätter som styrelseordförande i Svenska med baby, liksom stora delar av tidigare styrelse.  Nya ledamot i styrelsen blir Mita Holmer, Kanslichef för Asylrättscentrum och Emma Edwall som har en bakgrund från bland annat Rädda Barnen och har stor erfarenhet inom våra frågor.

Styrelsesammansättning:

Ordförande:

Christina Hagner

Vice ordförande:

Petra Hallebrant

Styrelseledamot:

Eylem Ekici, Christina Wahlund Nilsson, Cina Staron, Nicole Zetterlund, Matilda Svensson (Omvalda) Mita Holmer och Emma Edwall (Nyvalda) 

Mita Holmer

”Jag är otroligt imponerad av Svenska med Babys arbete för att motverka segregation och underlätta etablering för nyanlända småbarnsfamiljer. Jag är stolt och glad över att ha blivit invald i styrelsen och ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen av organisationen”

Emma Edwall

”Mänskliga, varma och inkluderande möten är en förutsättning för att öka förståelse, acceptans, stöd och nyfikenhet mellan olika grupper i samhället. Svenska med baby är en enormt viktig facilitator i just samtal mellan nyanlända och etablerade föräldrar i Sverige, där våra barn och deras rättigheter blir utgångspunkten för vår fortsatta dialog. Förhoppningen är att få bidra med min samlade kunskap och mitt strategiska öga inom marknadsföring, kommunikation och insamling i det styrelsearbete som nu väntar”

Christina Hagner, Styrelseordförande 

Jag vill tacka de avgående styrelsemedlemmar för sina insatser och den tiden de lade i organisationen. Samtidigt vill jag tacka medlemmarna och styrelsen för det förtroende jag har fått.  Jag älskar Svenska med babys sätt att föra samman småbarnsfamiljer med olika bakgrund. Är det något vi alla har gemensamt var vi än kommer ifrån, så är det kärleken till våra barn! säger Christina Hagner

Pin It on Pinterest

Share This