Pressmeddelanden 2019

50 000 besök för att minska utanförskap

Sedan starten 2012 har Svenska med baby haft 50 000 värdefulla besök av nya och etablerade svenska småbarnsföräldrar och barn. Deltagarna kommer från många olika bostadsområden och med ursprung i mer än 110 länder. Syftet är att under lättsamma former bryta segregering och främja etableringen av nya svenskar i samhället.      

Genom att erbjuda öppna mötesplatser och gemensamma aktiviteter för småbarnsföräldrar skapar Svenska med baby goda förutsättningar för föräldrarna att träna svenska, få stöttning i föräldrarollen och att på ett ömsesidigt sätt lära av varandra, med barnen som gemensam nämnare.

”Jag vill lära mig mer om föräldraskap och hur man gör med sina barn i Sverige! Jag vill träffa andra föräldrar och jag vill träna svenska. Vi pratar kring olika intressanta teman och så går vi på olika aktiviteter tillsammans. Med mitt första barn fick jag en depression och var hemma hela tiden. Men med mitt andra barn och efter varje besök hos Svenska med baby är jag mycket gladare och på bättre humör. Jag behövde komma ut och träffa andra föräldrar”, berättar Inna Yanguzina en av deltagarna i Svenska med babys populära öppna föräldragrupper.

Svenska med baby är en ideell organisation, som idag erbjuder gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn med olika kulturer och bakgrunder på 15 olika orter runt om i landet.
Vi har under åren märkt av en stor efterfrågan av verksamheter som riktar sig till just föräldralediga då det kan vara en extra utmanande och isolerande period i livet.

”Vi är glada och tacksamma över att engagemanget för Svenska med baby bara växer och växer, att fler inser den stora kraften i vår verksamhet ochatt så många föräldrar och barn hittar till oss. Det stora antal besök i vår verksamhet vittnar om vilket stort behov det finns av mötesplatser under föräldraledigheten, framförallt hos de personer som är nya i Sverige och helt saknar ett socialt närverk. Vi tror på att det fysiska mötet mellan individer är ett första steg i rätt riktning mot ett mer socialt inkluderande samhälle för alla och vi hoppas att vår verksamhet ska ge ringar på vattnet.” Linn Nordli (vikarierande verksamhetschef)

 Medier är välkomna att besöka verksamheten, men förvarna gärna innan ni kommer.

För kompletterande kontaktuppgifter till deltagare/ansvariga kontakta pressansvarig.

Högupplösta pressbilder: https://drive.google.com/open?id=0B0zr4z5M4Z_maVczeFdybm5NRHc

Social media:

Instagram: @svenskamedbaby

Fb: https://www.facebook.com/svenskamedbaby/

Kontaktuppgifter pressansvarig:
Zandra Funelid

Email: zandra@svenskamedbaby.se
mob: 070 979 90 91

Pin It on Pinterest