“Jag träffar och pratar med andra pappor i området, samtidigt som vi tränar svenska. Och våra barn träffar andra barn som de leker tillsammans med.” Det säger Ayam, deltagare på pappaträffarna, SHIS-boende, Bromma 

 2021 fick Svenska med baby genom stöd från Svenska postkodstiftelsen, och i samarbete med organisationen MÄN, möjligheten att utveckla en ny, anpassad verksamhet riktad för att engagera småbarnspappor. Tidigare har vår föräldraverksamhet, liksom övrig föräldraverksamhet nationellt, i övervägande majoritet engagerat småbarnsmammor med olika bakgrund. Tack vare Postkodstiftelsen och genom nuvarande stöd från Stockholms Länsstyrelse, Järfälla kommun och Nacka kommun har vi i dag en verksamhet som når och engagerar alla småbarnsföräldrar. Under de två senaste åren har vi haft drygt 1100 deltagartillfällen av pappor och med ännu fler deltagande barn. Papporna kommer från 71 olika länder!

På våra pappaträffar, som erbjuds så väl vardag som helg, träffas pappor med olika bakgrund tillsammans med sina barn. Här erbjuds kostnadsfria, roliga och barncentrerade aktiviteter med tematiska samtal. Träffarna riktar sig till nyanlända, utlandsfödda och småbarnspappor födda i Sverige. På träffarna lär pappor känna andra pappor och genom samtal och lek sker ett informellt lärande. Temasamtalen tar avstamp i en handbok, framtaget tillsammans MÄN, och möjliggör ett relevant erfarenhetsutbyte med fokus på ett jämställt föräldraskap.  

Så samlar vi och engagerar småbarnspappor med olika bakgrund för att skapa goda förutsättningar för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Tillsammans med småbarnspappor och partners vill vi fortsätta utveckla insatser som når, engagerar och stärker småbarnspappor. Vill du vara med i oss i detta arbete?

Är du intresserad av samarbeta kring denna fråga? Kontakta Olympia Hall på olympia@svenskamedbaby.se

Är du intresserad av att bli gruppledare? Läs mer här 

Pin It on Pinterest

Share This