Sali med son, gruppledare Hässelbygård VT19

Jag är gruppledare för Svenska med baby för att det är en sådan rolig utmaning. För mig som varit föräldraledig en längre tid är det bra att öva på att leda grupper, särskilt grupper med barn i eftersom jag vanligtvis jobbar som förskolelärare.

Det jag tycker är bra med Svenska med baby är att vi föräldrar med olika nationaliteter möts och delar erfarenheter med varandra.

Att delta har påverkat mig väldigt positivt, jag får nya kunskaper och idéer tack vare de teman vi har på veckoträffarna. Det gör att jag vet hur jag kan bemöta mina barn på ett bättre sätt.

Jag får också information genom att vi diskuterar erfarenheter som andra föräldrar delar med sig av här!

Pin It on Pinterest

Share This