Den pensionerade läraren Lena Fahlström ansvarar volontärt för svenskundervisning för de anställda som behöver det på Svenska med baby.

“Det är fantastiskt när arbetsgivare ser potential hos sina anställda och erbjuder svenskundervisning på jobbet. Det är en möjlighet som gynnar båda parterna.”

Alma Ferizovic är ekonom på Svenska med baby och mycket nöjd med den undervisning som hålls på kontoret. Det är en två timmar lång lärarledd utbildning en gång i månaden. Alla deltagare lämnar dessutom in en text till läraren varje vecka. Läraren rättar texten och skickar tillbaka den. Under den månatliga träffen går deltagarna igenom några av meningarna från respektive text och försöker hitta de fel som finns.

“Vi har många anställda som kommer från andra länder, vars första arbete i Sverige är just här”, berättar Emelia Frennmark, organisationens verksamhetschef. Hon berättar också att  mer än hälften av alla kollegor har lärt sig svenska som vuxna, efter att de har kommit till Sverige.

“Att lära sig ett helt nytt språk som vuxen är så mycket svårare än som ung”, fyller Alma i. “Jag klarade SFI och SVA, men man måste ha en kontinuerlig möjlighet att utvecklas och träna, annars stagnerar språket.”

Det räcker inte bara med den formella undervisningen, menar Emelia.

”Språk behöver läras genom övning i vardagen och, tycker vi, på arbetsplatsen.”

Pin It on Pinterest

Share This