Året börjar nu närma sig sitt slut och vi vill tacka Dig för en lysande hösttermin tillsammans!

Engagemanget har varit på topp och vi har gett och fått så mycket kärlek så att vi nu hoppas att vi klarar oss ända fram till vårterminen.
Våra deltagare har fått ta del av fantastiska möten på lika villkor,  knutit nya kontakter, tränat svenska, erhållit relevant föräldrastöd och samhällsorientering och kanske framför allt blivit en kunskap rikare!
Tusen tack för att just Du är en del av vår verksamhet! Du är viktigast. Tillsammans bryter vi segregation för ett mer inkluderande samhälle.

God jul och ett riktigt Gott Nytt år önskar vi dig/ Svenska med baby-teamet

Statistik 2018

Svenska med babys deltagare består av en härlig blandning av nya och etablerade svenska föräldrar!

Öppna föräldragrupper:  9 754 besök av vuxna och barn.

Familjelördagar:  846 besök av vuxna och barn.

Aktiviteter med baby:  948 besök av vuxna och barn.

Totalt har alla våra aktiviteter haft 11 548 besök av vuxna och barn under 2018 på 16 olika platser i Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder.

God Jul och Gott Nytt år alla! <3

Pin It on Pinterest

Share This