Svenska med baby är en fantastisk organisation med bra värderingar och viktiga mål för integrationen av nyanlända familjer i det svenska samhället, därför är jag är glad att få bidra i det arbetet som kommunikatör. 
 
”Jag vet precis hur det är” 

Jag känner en stark koppling till verksamheten och det viktiga arbete som jag kommer att få möjlighet att vara med och bidra till här. Kanske särskilt efter som jag vet hur det är att vara nyanländ i Sverige och förstår allt man går genom då.  
 
Jag kom till Sverige som tonåring med min familj och såg hur mina föräldrar kämpade i ett nytt land med ett nytt språk och för att ge mig och mina syskon bra förutsättningar för att lyckas här. Nu är jag 36 år och själv pappa till en 3 åring och kan verkligen relatera till den starka viljan att ge sina barn de bästa förutsättningarna och hur viktigt det är med olika insatser för att stötta nyanlända småbarnsfamiljer. 
 
”Alla som vill ska veta att möjligheten finns” 
 
I rollens om kommunikatör vill jag nå ut med alla de olika projekt som Svenska med baby idag bedriver. Alla som skulle ha glädje av verksamhetens insatser ska veta att möjligheten finns att delta. Jag ser fram emot att arbeta med att sprida dessa viktiga insatser, de öppna föräldragrupperna, de nya pappaträffarna, insatserna särskilt anpassade för att möjliggöra sysselsättning efter föräldraledigheten för att nämna några. 

Pin It on Pinterest

Share This