Tove Sernrot, verksamhetsutvecklare på Svenska med baby.

Jag heter Tove Sernrot och är verksamhetsutvecklare på Svenska med baby! Jag har arbetat nära Svenska med baby ett tag. Första gången jag kom i kontakt med Svenska med baby var för några år sedan när jag arbetade som kommunikatör och projektledare på Öppna dörren, som är en paraplyorganisation för flera ideella inkluderingsinsatser som skapar möten mellan personer med olika bakgrund. Jag har under det senaste halvåret arbetat tillsammans med Svenska med baby för att ta fram ett nytt projekt för ytterligare språkutvecklande insatser för små barn och deras föräldrar i behov av språkinlärning i svenska. Jag har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör på Berättarministeriet och som journalist inom public service.

Inget arbete kan kännas mer meningsfullt för mig än att få vara med och bidra till ett öppnare och mer välkomnande samhälle.

Jag är verkligen glad över att gå in i rollen som verksamhetsutvecklare på Svenska med baby. Jag ser fram emot att hitta sätt att samla det engagemang som finns, till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle där alla har lika villkor, så väl hos civilsamhället, näringslivet som inom politiken. Att arbeta med att hitta nya vägar för att samla och mobilisera den kraften och göra ännu mer för utrikes födda och nyanlända småbarnsfamiljer under den helt avgörande och viktiga tiden för etablering känner jag ett starkt engagemang inför. Tillsammans med den otroligt skickliga arbetsgrupp som finns här vill jag skapa nya vägar, nya samarbeten och nya insatser för att göra ännu mer för ännu fler.

Jag är själv förälder till tre små barn och jag vet hur särskild tiden med små barn är.”

Jag vet hur avgörande samtal och möten med andra föräldrar kan vara för att skapa trygghet. Att komma till ett nytt land och vara hemma med ett litet barn innebär såklart många utmaningar, föräldrar som är hemma med sina barn under de första åren i Sverige riskerar att halka efter och gå minste om viktiga etablerings insatser, men det är också en fantastisk tid att skapa möjligheter för hela familjen att inkluderas. Där gör Svenska med baby ett helt avgörande arbete för målgruppen och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet!

Varma hälsningar,
Tove Sernrot

Pin It on Pinterest

Share This