Våra effektmål 2021

 

Svenska med babys effektmål 2021:

Vad är effektmål?

Genom att sätta effektmål för vår verksamhet tydliggör vi det vi vill bidra till våra deltagare och samhället via våra aktiviteter. Att ha tydliga effektmål ger oss en bättre möjlighet att utvärdera och förbättra vår verksamhet, samt genomföra den med kvalité.

–   Sociala nätverk

Svenska med baby skapar öppna och inkluderande mötesplatser för små barn och deras föräldrar. Med riktade insatser och uppsökande arbete bjuder Svenska med baby in nya och etablerade småbarnsfamiljer från olika bostadsområden och med olika bakgrund att delta i ömsesidiga, jämlika och glädjefyllda möten som öppnar upp för nya kontakter och vänskaper. Svenska med baby erbjuder en unik verksamhet som mobiliserar och engagerar tusentals föräldrar och barn.

–    Språkutveckling på svenska

Genom en anpassad metod och lekfulla sångstunder ges de små̊ barnen möjlighet till språkutveckling. Språkträningen görs naturligt och lekfullt vid inkluderande träffar genom samtal i olika teman, men också̊ under fikat och sångstunden. Svenska med babys temabank och material for sångstunden är utvecklat för att fungera i en mångspråkig grupp där också föräldrar utan kunskap i svenska ska kunna delta, känna sig välkomna och ges möjlighet att lära sig mer/träna svenska. Genom vår inkluderande metod skapas även möjligheter för utlandsfödda föräldrar att hitta nya vänner för kontakt och svenskaträning även utanför Svenska med babys mötesplatser

–    Trygghet i föräldraskapet

Svenska med baby stärker småbarnsföräldrar genom att erbjuda föräldrastöd, samt möjlighet till språkträning och insatser för sysselsättning efter föräldraledighet. Genom att stärka föräldrarnas förmågor, nätverk och självförtroende förbättrar vi barns förutsättningar att må bra och utvecklas. Det förebyggande arbetet vi gör med små barn och deras föräldrar är en långsiktig samhällsinvestering och skapar en grund för trygga uppväxtvillkor för de små barnen. En majoritet av våra deltagare är kvinnor och ett prioriterat område för oss är att verka för jämställdhet.


–    Sysselsättning efter föräldraledigheten

Genom Svenska med babys öppna mötesplatser erbjuds inte minst nyanlända och utlandsfödda kvinnor ett socialt nätverk som vi vet kan bidra till att hitta arbete eller annan sysselsättning. Genom teman kring arbetsmarknad, studier och förskola bidrar vi till ökad kunskap om möjligheter till sysselsättning efter föräldraledigheten. Syftet med denna verksamhetsinriktning är att fånga upp och stötta deltagande utlandsfödda småbarnsföräldrar till att komma närmare sysselsättning efter föräldraledigheten.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest