Såväl barn som vuxna har oroats av det som ÖB, Sveriges överbefälhavare, har sagt om att vi måste vara beredda på att det kan bli krig i vårt land. Varför säger han det nu? Vad säger jag till mitt oroliga barn som undrar? 

Samtalen till Bris, och andra organisationer, som handlat om just detta berättar om den stora oron. På Bris, som är experter på att tala med barn om svåra saker, säger de att vi vuxna ska försöka svara så gott vi kan på barns frågor om det som oroar dem. Men vi ska inte berätta mer än vad de faktiskt undrar över.

Svenska med baby har frågat en medarbetare inom Försvarsmakten varför ÖB yttrade sig om risken om krig nu. Tomas, som han heter, säger att det berodde på att det var en stor konferens i början av januari, där man pratade om säkerhetspolitik. Att ÖB sa det just nu berodde alltså på att det var ett tillfälle för honom att prata som nådde många människor och inte på att det hade hänt något särskilt. Rysslands invasion av Ukraina har gjort alla länder runt omkring osäkra och medvetna om att krig kan starta närmare än man kanske tidigare trott. Dock finns det väldigt lite som talar för att Sverige nu skulle bli invaderat av Ryssland, menar Tomas. Sverige är ett väldigt tryggt land, särskilt i jämförelse med andra länder. För att vårt land ska fortsätta att vara det trygga land vi har, måste vi värna om det som är viktigt. Om demokrati och öppenhet. Och, säger han, alla har idag tillgång till internet och med det en mängd opålitliga källor. Barn som är ute på nätet har svårt att kunna avgöra om källan är pålitlig eller inte. Våra samtal med barnen blir därför extra viktiga. Vi vuxna får hjälpa barnen att förstå att de inte ska behöva oroa sig, att vi som föräldrar och vuxna har ansvaret över att ha koll på omvärlden. 

Här kan du läsa mer om hur du kan prata med oroliga barn:

Lämna inte barnet själv med sin oro för krig- Rädda barnen

Stötta barn som känner oro för krig – Bris

Har hotet mot Sverige ökat? – Lilla krisinfo

 

Pin It on Pinterest

Share This