Vi på Svenska med baby brinner för att möjliggöra ömsesidiga och roliga möten mellan små barn och föräldrar med olika bakgrund. För småbarnsföräldrar som är nya i Sverige är det avgörande att på ett
enkelt och tryggt sätt kunna träffa och lära känna andra föräldrar.

På våra träffar tränar föräldrar som är nya i Sverige – tillsammans med sina små barn – svenska, får tips och kunskap kring föräldraskapet, och om sysselsättning efter föräldraledigheten. Under hösten etablerade Svenska med baby kontakt med barnfamiljer som precis evakuerats från Afghanistan efter talibanernas maktövertagande.

Vi har nu startat en ny föräldragrupp nära ett boende i Stockholm där många nyanlända afghanska familjerna bor. Vi vet hur avgörande det är med tidiga, välkomnande insatser, och vi är glada att tillsam- mans med engagerade föräldrar och barn lokalt vara med och bidra till nyanlända småbarnsfamiljers etablering i Sverige.

Under året har vi i ett nytt samarbete med MÄN och med stöd av Postkodsstiftelsen startat våra första pappaträffar. Sedan länge har våra – och andra föräldragrupper – lock- at i huvudsak mammor, trots att vi vänder oss till alla föräldrar. Det är nu spännande att utveckla och erbjuda pappor och deras små barn roliga mötesplatser för lek, nya kontakter och ömsesidigt utbyte med andra pappor. Tillsammans verkar vi för jämställt föräldraskap!

Läs vår verksamhetsberättelse här

Pin It on Pinterest

Share This