Etableringen för nyanlända och utrikesfödda kvinnor och män är inte jämställd. Det tar längre tid för kvinnor som är nyanlända eller utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och in i det offentliga rummet. En jämställd etablering och att satsa på nyanlända och utrikesfödda kvinnor är viktig ur två aspekter. Utifrån den ena aspekten skulle arbetslösheten bli lägre och viktiga resurser för samhället skulle inte gå förlorade. Den andra aspekten handlar om kvinnors rätt till egenmakt och deltagande i samhället samt ställning i familjen.

Varje dag ser vi på Svenska med baby hur både nya och etablerade kvinnor i Sverige arbetar för integration och etablering. Föräldralediga kvinnor deltar på våra öppna föräldragrupper och jobbar volontärt som gruppledare på träffarna, där nätverk vidgas, svenska språket lärs och erfarenheter utbyts. I dag vill vi lyfta alla de fantastiska och drivna nyanlända och utrikesfödda kvinnor och etablerade som engagerar sig under föräldraledigheten för integration och bidrar till ett mer jämställt samhälle där kvinnors ställning stärks.

”Jag tycker det är viktigt att vi hjälper varandra”

Duha, som är utbildad ingenjör, kommer från Jordanien och på hösten 2017 då hon hade bott 2,5 år i Sverige började hon som deltagare med sin lilla bebis på Svenska med baby i Nydala. Hon började sedan engagera sig volontärt som gruppledare, hjälpte andra kvinnor med svenska språket och spred kunskap om samhället, som hon bland annat fick som demokratiambassadör hos Sveriges Kvinnolobby. 

”Jag tycker att det är viktigt att vi hjälper varandra, för jag har en gång också varit i deras situation. Jag har varit ny i landet och särskilt mammor behöver stöd under mammaledigheten. Under ledigheten kan en del mammor inte gå till skolan och lära sig. Så de känner sig ensamma och kan inte göra något. Därför är det bra med sådana här organisationer för att skapa tillfällen för föräldrar att träffas och göra något.”  

Som många andra nyanlända och utrikesfödda kvinnor hade Duha till en början svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, trots universitetsutbildning.

”Nu har jag börjat på universitet på ett magisterprogram här. Jag är utbildad från mitt hemland till ingenjör. Utbildningen var svår, men det var också svårt att hitta jobb här, trots att min utbildning var på engelska. Sen blev jag mamma och bestämde mig för att jag måste skaffa en svensk utbildning och började på en magisterutbildning.” 

Engagemanget på Svenska med baby var en väg till etablering för Duha som i dag arbetar som studiehandledare och lärosäteansvarig, samtidigt som hon studerar en magister och är småbarnsmamma. Genom deltagandet på föräldragrupperna har hon både gett stöd till andra mammor och framför allt fått motivation. 

”Jag såg även samhällets behov”

”Trots att det var volontärarbete och inte tog så mycket tid så var det motivationen till mig att jag kan göra något. Att jag måste fortsätta att göra något efter det. Det öppnade mina ögon och jag såg även samhällets behov – integration.” 

På söndag den 8 mars är det Internationella kvinnodagen, en dag vi på Svenska med baby uppmärksammar.

Pin It on Pinterest

Share This