Företagssamarbeten

Svenska med baby samarbetar med kommuner, stiftelser, näringsliv och andra aktörer för att kunna erbjuda gratis inkluderande och stärkande familjeaktiviteter för de småbarnsfamiljer som behöver det som mest. Genom att investera i de små barnen och deras föräldrar skapar vi förändring.

Tillsammans med oss på Svenska med baby får ni som företag möjlighet att bidra till tidiga insatser för barnfamiljer med olika bakgrund, så att alla barn kan växa upp i trygghet och i en känsla av gemenskap och tillhörighet. Genom partnerskap med Svenska med baby främjar ni dessutom ett jämställt föräldraskap och en inkluderande arbetsmarknad. Trygga barn med jämställda och inkluderade föräldrar blir kreativa och hoppfulla barn, som ser sina möjligheter till en bra framtid.

Om du och ditt företag vill prata mer om möjligheterna att göra skillnad genom samarbete kontakta vår kollega Olympia Hall som ansvarar för samarbete på olympia@svenskamedbaby.se eller ring henne på ‭070-358 56 65

Nedan beskrivs de vanligaste sätten att samarbeta med oss för att stödja och vara en del av vår verksamhet.

”Det har varit fantastiskt roligt och givande att samarbeta med Svenska för baby. Att skapa mötesplatser och bygga broar för småbarnsfamiljer har känts meningsfullt och viktigt. Vi är glada över att vi har fått följa det fina arbetet som Svenska med baby har gjort!”

Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson.

”Genom samarbete med Svenska med baby kan företag arbeta mot ett flertal av de globala målen. Samarbetet bidrar till bland annat ökad jämställdhet, inkludering, god hälsa och ett hållbart samhälle.”

Petra Hallebrant, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på SkiStar AB & vice ordförande i Svenska med babys styrelse

Företagssamarbeten

Ett samarbete som stärker företagets profil inom social hållbarhet och uppfyllandet av de globala målen. Företaget bidrar till att motverka utanförskapet och skapa möjligheter för barnfamiljer som är nya i Sverige. Vi skapar förändring genom tidiga insatser, språkträning och genom möten och meningsfull gemenskap mellan barnfamiljer med olika bakgrund.

Det här ingår i Företagspartner

Möjligheter till engagemang och exponering:

 • Årligt informationsmöte på företaget om samarbetet och möjligheter till engagemang.
 • Information till anställda om engagemang i de öppna föräldragrupperna, pappaverksamheten och föräldramatchning.
 • Anställda bjuds in till helgaktiviteter och språkträffar med ukrainska flyktingar.
 • Deltagande i våra event för företagspartners.
 • Utöver detta, exponering på vår hemsida och i våra sociala medier i samband med gemensamma aktiviteter.
Företagspartner Plus

Ett samarbete som bygger på att engagera medarbetarna i företagets arbete för social hållbarhet. Inom plussamarbetet kan vi samverka för att matcha arbetssökande utlandsfödda småbarnsföräldrar med arbetstillfällen och bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Samarbetet ger också de anställda, inklusive anställda som är föräldralediga, möjlighet att engagera sig och bidra med sin tid för att öka tryggheten och sammanhållningen i samhället. Bidrar till de anställdas välmående, utveckling och stolthet över sin arbetsplats.

Det här ingår i Företagspartner Plus

Som företagspartner, plus: 

 • Rekryteringsevents när det finns behov att anställa där vi samlar kandidater från vår målgrupp.
 • Föräldragrupp på arbetsplatsen (stora företag).
 • Inspirerande föreläsning om inkludering och mångfald med fokus på de små barnen.
 • Möjlighet att marknadsföra er på våra större events.
Områdespartner

Ett samarbete för utveckling av ett visst bostadsområde eller en viss kommun för att skapa trygghet, delaktighet, sammanhållning och stolthet över det egna området. Passar exempelvis fastighetsbolag och byggbolag.

Det här ingår i Områdespartner

Möjligheter till engagemang och exponering för ökad trygghet och delaktighet lokalt:

 • Samverkan för lokal verksamhet för barnfamiljer; föräldragrupp, pappaträffar, helg- eller sommaraktiviteter för barn och föräldrar med olika bakgrund.
 • Samverkan för uppsökande arbete på olika språk, fysiskt och digitalt, för att nå ut och engagera barnfamiljer i området.
 • Gemensamma events lokalt.
 • Samverkan för infomöten med barnfamiljer om närområdet (vad finns det för organisationer, aktiviteter, vårdcentraler, lekparker, idrottsanläggningar i området mm).
 • Utöver detta, exponering på vår hemsida och i våra sociala medier i samband med gemensamma aktiviteter.

Pin It on Pinterest