Christina Hagner, ny ordförande i Svenska med baby.

Nu är det gratis!

I helgen blev det gratis att vara medlem i Svenska med baby. Denna fantastiska lilla förening med Sveriges största hjärta hade årsmöte (givetvis digitalt i dessa tider) i helgen. I Svenska med baby kommer vi från olika håll i världen, men gemensamt har vi kärleken till våra barn. Tillsammans vill vi bidra till ett öppet samhälle där alla är inkluderade, delaktiga och välkomna.

Det är därför vi har gjort medlemskapet gratis.

Vår förening vilar på ett stort ideellt engagemang. Varje år genomför våra fantastiska volontärer aktiviteter som besöks av tusentals föräldrar och barn! Nu vill vi knyta våra volontärer och deltagare närmare föreningen. Det är därför vi har gjort medlemskapet gratis. Vi hoppas att alla ni som gillar oss och det vi står för ska vilja bli medlemmar! Vill ni vara aktiva så är det bra och vill ni inte det, så är det också bra. Bara genom att bli medlem tar ni ställning och stödjer på det viset att vi finns.

Jag gläder mig åt att kliva in i rollen som ordförande för Svenska med baby.

På årsmötet valdes jag till ny ordförande i föreningen. Jag gick i pension förra året efter ett långt och mångfärgat arbetsliv. På 70-talet var jag barnskötare, på 90-talet blev jag journalist och de senaste 25 åren arbetade jag inom svenskt bistånd, först på Rädda Barnen och senare i Kvinna till Kvinna. Jag gläder mig åt att kliva in i rollen som ordförande för Svenska med baby. Jag tror och hoppas att min långa erfarenhet ska komma till bra nytta. 

Med mig i styrelsen har jag ett fantastiskt gäng med mig. Hälften av oss har blivit omvalda och andra hälften är helt nya i styrelsen för Svenska med baby. Närmare presentation av oss i styrelsen hittar du här.  

Välkommen att bli medlem så att vi inte tappar kontakten med varandra!

Varma hälsningar!

Christina Hagner
Ordförande på Svenska med baby

Pin It on Pinterest

Share This