“Vi är mycket stolta över att vi, tillsammans med Danska flyktingrådet och Finska flyktingrådet, har fått vara med och bidra till UNHCRs nya rapport om ukrainska flyktingars situation i Sverige, Danmark och Finland, även om själva rapporten i stort är en nedslående läsning.” Det säger Svenska med babys verksamhetschef Emelia Frennmark om rapporten som är baserad på vittnesmål från flyktingar från Ukraina, nu boende i de tre nordiska länderna.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har UNHCR intervjuat flyktingar och gett ut flertal rapporter utifrån insamlad data. Denna nya rapport som släpps idag är baserad på fokusgruppintervjuer med 90 flyktingar. Den handlar om deras erfarenheter av mottagandet, bland annat när det handlar om tillgång till språkstudier, barnomsorg och skola, hur de ekonomiska bidragen ser ut, vilken typ av boende man kan få, möjligheter på arbetsmarknaden och andra frågor som är avgörande för att klara sig som ny i landet.

“Jag var en av dem som intervjuade flyktingar om deras erfarenheter i Sverige. Eftersom jag själv är flykting från Ukraina kändes detta uppdrag mycket viktigt”, säger Olga Biesha, som har jobbat med Svenska med baby sedan september 2022. Det Olga tycker var tydligast under intervjuerna var hur svårt det är för flyktingarna att klara sig ekonomiskt i Sverige på dagersättningen från Migrationsverket om ca 70 kr per dag, något som hon själv har erfarenhet av.

Det finns förstås också ljuspunkter i rapporten. Bland annat lyfter flyktingar fram det fina stöd och engagemang som de mottagit från enskilda och från civilsamhällesorganisationer som Röda korset. ”If it weren’t for [Swedish] people, I don’t know where I would be. On the street, naked, barefoot, hungry”.

”Vi hoppas att många ska läsa UNHCRs rapport, och att beslutsfattare tar del av flyktingarnas sammanfattade rekommendationer för ett förbättrat mottagande i Sverige”, avslutar Emelia Frennmark.

Här finns hela rapporten.

Pin It on Pinterest

Share This