“Det har varit en fantastisk resa, vi har verkligen lyckats bygga upp en stark ukrainsk gemenskap här i Stockholm”, säger Olga Biesha som har arbetat som samordnare för Svenska med babys projekt riktat mot ukrainska flyktingar, finansierat av Europeiska Socialfonden genom Svenska ESF-rådet. Den första aktiviteten för deltagarna var i mars i år och nu har den sista aktiviteten just avslutats.Olgas kollega Tetaina Kozorez håller med om att projektet har varit väldigt välgörande för deltagarna.“Ja, känslan av samhörighet, att kommunicera med människor som delar ens bakgrund, det har betytt mycket för deltagarna.”


Olga Biesha och Tetaina Kozorez

”Jag är så stolt och glad över vad projektets arbetsgrupp har åstadkommit”, säger Emelia Frennmark, Svenska med babys verksamhetschef. ”En del av framgången ligger i att Olga och Tetaina, som själva är flyktingar från Ukraina, har kommit in med sin kompetens och sin erfarenhet.”Emelia menar att den kunskap som dessa medarbetare besitter hade varit svåra att hitta i personer som själva inte delar bakgrund med deltagarna i projektet.

Under projekttiden har Svenska med baby ordnat tjugosex unika evenemang. Det finns många och skiftande behov, allt från möjligheter att närma sig arbetsmarknaden i det nya landet, till att träna både den mentala och den fysiska hälsan. Projektets workshops om mentalt välbefinnande är en av de insatser som deltagarna har skattat högst. Det var därför passande att det med just en sådan träff som projektet avslutades för deltagarna.


Natalia Doroshenko är psykologisk coach ledde alla workshops kring psykiskt välbefinnande. 

“Vi har erbjudit en bred variation av aktiviteter som direkt har svarat mot deltagarnas behov”, säger Tetaina. “Deltagarna har besökt olika företag, byggt upp nätverk, förbättrat sina LinkedIn-profiler, och deltagit i intervjuer på både svenska och engelska. Dessutom har populära inslag som Zumba-dans och workshops i psykiskt välbefinnande ingått.”

Att man kan ha med sina barn till alla Svenska med babys träffar har varit mycket uppskattat bland de ukrainska deltagarna. En stor del av målgruppen är just mammor med barn.
“Föräldraskap och socialt engagemang är inte alltid lätta att förena”, menar Tetiana.
“Det kanske är ett av skälen till att vi överträffade vårt mål om antalet deltagare”, inflikar Olga.
Målet var att nå 120 deltagare, men vi nådde hela 201! Genom att etablera en stark ukrainsk gemenskap och erbjuda en mängd aktiviteter har vi skapat något betydelsefullt som många deltagare verkligen behövde.
”Som en direkt följd av de framgångsrika rekryteringsträffarna har några av deltagarna nu fått jobb, medan många har gjort tydliga stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden. Det visar på den konkreta och positiva påverkan projektet har haft på individernas liv och möjligheter.

“Jag är verkligen glad över att ha kunnat stödja mina ukrainska landsmän på detta sätt”, säger Tetaina.
”Det har även känts viktigt på ett personligt plan, då jag delar deras resa av att behöva ha flytt från mitt land efter Rysslands invasion.
“Det har det verkligen”, håller Olga med om.
“Det är med blandade känslor vi avslutar projektet. Vi är glada över att ha bidragit positivt till så många, samtidigt är vi medvetna om det fortsatta behovet och hoppas kunna fortsätta stödja genom andra insatser i framtiden. Vi önskar alla vi har mött all lycka!”

Pin It on Pinterest

Share This