Pressmeddelanden från

Svenska med baby

Pressmeddelande: Unika pappaträffar för pappor med olika bakgrund

Att bli förälder är omvälvande för de allra flesta. Insatser för att stötta föräldrar når oftast bara mammor. Att vara pappa och ny i Sverige kan därför vara extra utmanande. Svenska med baby och organisationen MÄN bjuder därför in pappor med olika bakgrund till unika pappaträffar. Här möts pappor som bott i Sverige alltid eller länge med pappor som varit i Sverige kort tid för att utbyta erfarenheter, stötta varandra i föräldraskapet, göra något roligt med sina barn och lära känna varandra. 

Stockholm, 2022-10-26

Pressmeddelande: Unika bebis- och föräldraträffar banar vägen för etablering och språkinlärning

Integration med fokus på småbarnsföräldrar. Svenska med babys öppna föräldragrupp är sedan en tid tillbaka en del av nyöppnade Welcome House – ett etableringscentrum på Medborgarplatsen för nyanlända personer i Stockholm. Träffarna riktar sig till både nyanlända och etablerade småbarnsföräldrar med barn 0-2 år och ska fungera som en naturlig mötesplats för socialt nätverkande, samhörighet, ömsesidigt erfarenhetsutbyte och språkträning under lättsamma former för den som vill och behöver.

Stockholm, 2021-11-10

Pressmeddelande: Kickoff med Svenska med baby och MÄN!

Svenska med baby och MÄN lanserar nu ”Pappor tillsammans för ett jämställt föräldraskap”. Små barn och pappor med olika bakgrund bjuds in till kostnadsfria och roliga föräldraträffar för att bryta segregationen och stärka småbarnspappors föräldraskap. Svenska Postkodstiftelsen finansierar projektet. Pappagrupperna startar den 30 september. För att inviga pappagrupperna bjuder vi in till en kickoff på Åhléns City Stockholm den 11 september.

Stockholm, 2021-06-09

Pressmeddelande: 50 000 besök för att minska utanförskap

Sedan starten 2012 har Svenska med baby haft 50 000 värdefulla besök av nya och etablerade svenska småbarnsföräldrar och barn. Deltagarna kommer från många olika bostadsområden och med ursprung i mer än 110 länder. Syftet är att under lättsamma former bryta segregering och främja etableringen av nya svenskar i samhället. 

Stockholm, 2021-03-26 

Pressmeddelande: Baby-träffar bryter segregation

Att vara föräldraledig kan vara ensamt ibland. Glädjen och utmaningarna med att ha småbarn finns hos alla oavsett kultur eller bakgrund. Svenska med baby har förstått vikten att fånga upp nyanlända föräldrar och erbjuda relevant föräldrastöd under lekfulla former som en viktig del av etableringen i samhället. Vi erbjuder öppna föräldragrupper där föräldrar kan träffa andra i samma situation, byta värdefulla erfarenheter, knyta nya kontakter, träna svenska och stötta varandra i föräldrarollen.

Stockholm, 2019-02-20

 

Pin It on Pinterest